Weidmüller

Ikke bare den tekniske og fysiske befatningen med utstyr og komponenter

Godt planlagt vedlikehold er nøkkelen til effektiv drift

Vedlikehold har, i mange bransjer, tidligere vært sett på som et «nødvendig onde» og et forstyrrende element i produksjonen. Heldigvis har dette endret seg, og vedlikeholdsledelse er i dag ansett som et eget fagområde.

La oss først presentere definisjonen av vedlikehold: «Kombinasjonen av alle tekniske og administrative aktiviteter, inkludert ledelsesaktiviteter, som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon.» Kilde: EN 13306

Vedlikehold er altså ikke bare den tekniske og fysiske befatningen med utstyr og komponenter. Vel så viktig er den administrative, altså vedlikeholdsstyring og -ledelse.

Dokumentet du kan laste ned beskriver hvorledes bedriftene kan planlegge og gjennomføre et godt vedlikehold.

Schneider Karoline_Nystrom crop

Klimaengasjementet spriker fra landsdel til landsdel

Skyldes omstillingen etter oljekrisen og en grønn vind i energisektoren

Få ledere har konkrete planer for å få ned CO2-utslippene. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, er sterkt engasjert i klima og grønn teknologi. Her under sin keynote på selskapets bransjekonferanse Let’s Connect.

Les mer
HCMEog ABAX skal samarbeide crop

ABAX og Hitachi inngår internasjonal storavtale

Se brukstid og spore maskinene

Det norske teknologiselskapet ABAX har inngått en gigantavtale om å levere telematikk-løsninger til det Japanske industrikonsernet Hitachi. Samarbeidet betyr at ABAX sine løsninger vil inkluderes i flere av Hitachis maskiner, og dermed forenkle administrasjon og vedlikehold av maskiner i utstyrsindustrien.

Les mer
Meidell demmeler crop

P. Meidell AS tar Demmeler inn i porteføljen

De fleksible sveisebordene brukes av alle

– Vi har jobbet hardt for å få agenturet på 3D-oppspenningssystemet fra Demmeler. Dette er originalen, og den med klart mest fokus på kvalitet og nøyaktighet, forteller Glenn Paulsen hos P. Meidell AS.

Les mer
Maintech konf crop

En av vedlikeholdsbransjens største samling

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Les mer