MASKINFORSKRIFTEN, Forskrift om maskiner

  • tirsdag 12.februar kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 12.feb. kl. 16:00
  • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
  • Arrangør: Norsk Forening for Vedlikehold
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 5000,- kr
  • Medlemspris: 4500,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

MASKINFORSKRIFTEN, Forskrift om maskiner 

Kurset er laget for å gi en innføring i og en forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte.
Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.
For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.
Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Del |