MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2020 er publisert

I vår kontakt med bedrifter har vi registrert et økt engasjement for bærekraftig utvikling. Det gjelder både i produserende industri og på leverandør siden. Equinor har fått størst oppmerksomhet med sin målsetting om å ha nærmest null utslipp av CO2 i 2050.

De aller fleste produserende bedrifter arbeider daglig målrettet for å redusere sine utslipp. Årsaken er både økonomisk og samfunnsmessig ansvarlighet. Dette engasjementet bør verdsettes. Ofte overser engasjerte miljøaktivister det faktum at industrien gjør en stor innsats for å redusere klima problemene. Resultatet blir at media hører støyen fra disse aktivistene og overser den solid faglige innsatsen en rekke medarbeidere i industrien gjør hver dag for å få et bedre klima.

Jeg tror ikke det har noen hensikt å lage store oppslag om suksessrike prosjekter. Det vil bare drukne i en rekke støyende aktiviteter fra personer som ikke forstår hvorledes næringslivets fungerer. Vi får finne oss i at det er andre grupperinger som får lett tilgang til medienes oppmerksomhet. Vår beste innsats er nok å fortsette med å optimalisere drift og vedlikehold på vår arbeidsplass. Det vil i det lange løpet gi best resultater.

Last ned nr. 01 2020 her

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer