Cap RobertEngels_crop

Capgemini har bygget et ledene fagmiljø innen kunstig intelligens i Norge

Capgemini lanserer Perform AI – trygg, tilgjengelig og lønnsom kunstig intelligens

Capgemini lanserer nå Perform AI, en plattform for kunstig intelligens som på en pålitelig og sikker måte hjelper virksomheter med å automatisere oppgaver i stor skala. Den nye plattformen omfatter blant annet industrialisering av konsepter, forbedring av interne prosesser, opplæring av ansatte, og tilrettelegging for innovasjon og nyskaping.

En fersk studie fra Capgemini Research Institute viser at mange ledere ikke tar i bruk kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI), på grunn av kunnskapsmangel og misforståelser. Samtidig øker både forretningspotensialet ved å ta i bruk AI og investeringstakten relatert til den nye teknologien kraftig i årene som kommer. Anslag fra analysebyrået IDC viser at investeringer i AI og kognitive systemer i perioden 2017 til 2018 økte med hele 54 prosent, til 19,1 milliarder dollar, på verdensbasis. I 2021 er investeringene ventet å øke til hele 54,2 milliarder dollar.

– Formålet er å skape best mulig samspill mellom mennesker, systemer og teknologi, sier leder for den norske AI-satsingen til Capgemini, Robert Engels.

Et annet viktig poeng er å sikre ansvarlig bruk av teknologien:

– Samtidig som det tas i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, er det kritisk for alle typer virksomheter å ivareta personvern- og sikkerhetshensyn for å opprettholde tilliten til kunder, partnere og ansatte. Perform AI har derfor fokus på tillit og datasikkerhet og sikrer blant annet at personvernopplysninger blir behandlet i samsvar med GDPR, sier Engels.

Bygger stort norsk AI-miljø

Capgemini har bygget et ledene fagmiljø innen kunstig intelligens i Norge, med 20 AI-eksperter samlet under samme tak. Denne avdelingen kan hente ressurser og læring fra Capgeminis langt større, internasjonale AI-team. Robert Engels, som selv har jobbet med kunstig intelligens i 30 år, sier at det unike ved Capgeminis tilnærming er at selskapet integrerer kunstig intelligens i alle tjenester og på tvers av alle avdelinger.

– Mange virksomheter har allerede begynt å eksperimentere med kunstig intelligens for å effektivisere operasjoner og styrke konkurransekraften. Men for å få til betydelige resultater og varige forbedringer må virksomhetene gå fra å drive med enkelttiltak til å bruke kunstig intelligens i alt de gjør, sier Engels.

Selv om flere andre land ligger foran Norge i å ta i bruk AI, mener Engels at Norge er et attraktivt marked for denne typen tjenester:

– Capgemini har etablert en stor AI praksis i Norge fordi det er mange små og mellomstore virksomheter som har midler til å satse og er villige til å eksperimentere med nye teknologier. Ved hjelp av Perform AI ønsker vi å bli ledende i markedet på kunstig intelligens, og vi er spente på å se hvor langt dette kan ta kundene våre i fremtiden.

Skal bli ledende

Capgeminis «Perform AI»-plattform består av fire komponenter som til sammen sikrer enklere innføring og bruk av kunstig intelligens i stor skala:

1.AI ACTIVATE: sikrer en organisatorisk og teknologisk plattform som gjør at kunstig intelligens blir brukt på en best mulig måte.

2.AI TRANSFORM: bidrar til forbedringsprosesser og best mulig utnyttelse av eksisterende ressurser og drift, og legger til rette for fremtidig vekst.

3.AI REIMAGINE: henter læring og ressurser fra innovasjonsmiljøet «Capgemini Invent» og nettverket Applied Innovation Exchanges for å hjelpe virksomheter med å utvikle nye og bedre produkter og tjenester, brukeropplevelser og forretningsmodeller.

4.AI ENGINEERING: sikrer at de riktige dataene og plattformene leverer storskala AI-løsninger fra prosjektets begynnelse til slutt.

I tillegg har Capgemini lansert AI GALLERY, som deler kundeprosjekter fra mange ulike sektorer, der kunstig intelligens er brukt i praksis for å legge til rette for eller forbedre prosesser eller produkter. Nettstedet skal bidra til både inspirasjon og læring for kundene.

– Vi har lansert Perform AI for at virksomheter skal drive mer effektivt og utvikle nye forretningsmodeller, samtidig som de skal møte kundenes stadig voksende forventninger til produkter og tjenester. Med kunstig intelligens og Platform AI vil vi sikre raskere og bedre effekt av kundenes AI-investeringer, som til nå har vært fragmenterte og ikke oppnådd sitt fulle potensial. Capgemini skal med dette bli den ledende leverandøren av rådgivning og teknologitjenester knyttet til kunstig intelligens, sier Engels.

Les mer om Platform AI her

Schneider Karoline_Nystrom crop

Klimaengasjementet spriker fra landsdel til landsdel

Skyldes omstillingen etter oljekrisen og en grønn vind i energisektoren

Få ledere har konkrete planer for å få ned CO2-utslippene. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, er sterkt engasjert i klima og grønn teknologi. Her under sin keynote på selskapets bransjekonferanse Let’s Connect.

Les mer
HCMEog ABAX skal samarbeide crop

ABAX og Hitachi inngår internasjonal storavtale

Se brukstid og spore maskinene

Det norske teknologiselskapet ABAX har inngått en gigantavtale om å levere telematikk-løsninger til det Japanske industrikonsernet Hitachi. Samarbeidet betyr at ABAX sine løsninger vil inkluderes i flere av Hitachis maskiner, og dermed forenkle administrasjon og vedlikehold av maskiner i utstyrsindustrien.

Les mer
Meidell demmeler crop

P. Meidell AS tar Demmeler inn i porteføljen

De fleksible sveisebordene brukes av alle

– Vi har jobbet hardt for å få agenturet på 3D-oppspenningssystemet fra Demmeler. Dette er originalen, og den med klart mest fokus på kvalitet og nøyaktighet, forteller Glenn Paulsen hos P. Meidell AS.

Les mer
Maintech konf crop

En av vedlikeholdsbransjens største samling

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Les mer