BENJAMIN LUND

Alt av postpakker som går via SAS er innom dette anlegget

Holder pakkedistribusjonen i gang 24/7

Siemens holder postpakkedistribusjonen på Gardermoen gående dag og natt. Serviceavtalen med Coor Management for SAS Spirit er både intenst krevende og svært givende for spesialistene hos Siemens.

SAS frakter mye pakkekolli med flyene og eier anlegget som sorterer og distribuerer pakkene. Alt av postpakker som går via SAS er innom dette anlegget. Kontraktens verdi er 3 millioner kroner, og Siemens har fått fornyet tillit ut 2022.

Høy kompetanse

Pakkedistribusjonsanlegget har vært i drift siden i flyplassåpningen i 1998.

- Takket være dyktige folk og gode kreative løsninger kommer vi i mål med grei margin. Suksessfaktoren er servicepersonell med elektromekanisk bakgrunn som feilsøker, reparerer og sveiser der dette er nødvendig. - Vi eier avtalen med Coor Service Management AS og har også Bravida Jessheim med på laget for å kunne ha nok og riktige ressurser til enhver tid forteller Kåre Ettestad, Group Manager Engineering & Service Oslo.

Les hele saken her.

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer