Smart messe 2 650

På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,4 prosent, ifølge estimat

Industriproduksjonen på sitt høyeste på over fire år

Industriproduksjonen skuffet litt i januar, men ligger likevel på det høyeste nivået på over fire år. Torsdag i forrige uke la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem oppdaterte tall som viser farten i norsk industri for januar. Tallene viser et fall i industriproduksjonen på 0,2 prosent sammenlignet med forrige måned.

– Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri sammen med papir- og papirvareindustrien opplevde et klart fall, skriver SSB om de ferske tallene.

På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,4 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg. I desember steg indeksen med 0,5 prosent.

Høyeste nivået på over fire år

Industriproduksjonen kan svinge litt fra måned til måned, og derfor legger analytikerne mer vekt på den langsiktige trenden, målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt.

Takket være de sterke desembertallene har industriproduksjonen steget 1,3 prosent de siste tre månedene, noe som presser indeksen opp til det høyeste nivået siden andre kvartal 2015, ifølge SSB. Dermed fortsetter den positive utviklingen for norsk industri. Industriproduksjonen har skutt fart det siste året, og er opp med fire prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

 

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer