Kaeser_original_site crop

På midten av 50 tallet ble kompressorer lagt til i produktspekteret

KAESER Kompressoren 100 år med tradisjon og innovasjon

1919 etablerte Carl Kaeser senior et maskinverksted i Coburg, Tyskland.  Selskapet har i dag utviklet seg til en global ledende leverandør av kompressorer, kompressorsystemer og trykkluftutstyr. 

KAESER’s historie starter med produksjon av reservedeler til motorkjøretøyer og konstruksjon av spesialmaskiner. For å utnytte kompetansen innen motorteknologi besluttet KASESER, på midten av 50 tallet, å legge til kompressorer i sitt produktspekter. Denne avgjørelsen ble den første viktige milepælen i KAESER’s historie.

Som følge av delingen av Tyskland etter andre verdenskrig mister KAESER en stor del av markedet i Thüringen og blir nødt til å se etter nye markeder i Sør- og Vest-Tyskland. KAESERs know-how om motorkonstruksjon og behovet for kompressorer i etterkrigstiden fører til beslutningen om å ta disse maskinene med i produktsortimentet.

Den første stempelkompressoren utviklet av KAESER forlater produksjonsanlegget i 1948. I årene som følger utvikles et fullstendig stempelkompressorprogram opptil 60 kW.

Tidlig 70 –tallet, fulgte utviklingen av SIGMA Profilen (skruekompressor) og oppstarten av Tysklands mest banebrytende produksjon av kjøletørkere i Gera i 1994. Ved tusenårsskifte kom lanseringen av den revolusjonerende kompressorstyringen Sigma Control.  I 2001 baner det innovative trykkluftstyresystemet Sigma Air Manager vei for Industri 4.0. I dag har KAESER Kompressoren et nettverk av over 100 datterselskaper og salgspartnere og sysselsetter over 6000 ansatte verden over. Med sin globale tilstedeværelse er den familieeide virksomheten stolte av å ha forsynt kompressormarkedet med kvalitets produkter, varemerket «Made in Germany» i 100 år.

Se mer informasjon; https://no.kaeser.com/

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer