Denofa geir crop

Analysene våre konkluderer fortsatt med at større stopp er mest optimalt

Kompetansebygging og samarbeid med drift gir effektivt vedlikehold

– Vår strategi er å beholde kompetente fagfolk i egen bedrift, og ikke sette ut dette arbeidet, forteller fabrikkdirektør Geir Bjørge Jensen til Min Drift og Vedlikehold. Vedlikeholdspersonellet må kjenne anlegget godt, skal de kunne utføre jobben effektivt.

Særlig to ting har vært viktig for å lykkes med et vedlikehold, som gir høy oppetid; interne vedlikehold-kompetanser og et bra samarbeid med drift. Oppbygging av vedlikehold kompetanser internt og organisering av et godt samarbeid med driften gir resultater.

Prosessanleggene i Fredrikstad har en slik beskaffenhet at produksjonen jevnlig må stanses, for å utføre vedlikehold som skal sikre høy oppetid. – Vi diskuterer prediktivt vedlikehold som de fleste bedrifter gjør i disse tider, sier Jensen. Men med de omfattende arbeidene som må utføres, er det ikke alltid optimalt å utføre vedlikehold på enkelt komponenter når tilstanden tilsier stopp. Analysene våre konkluderer fortsatt med at større stopp er mest optimalt.

Les hele artikkelen her.

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer