Kunstig intel 2 crop

Viser at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens

Lav kunnskap om kunstig intelligens er kilde til frykt og forvirring

Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge. 

– Denne undersøkelsen viser at kunstig intelligens kanskje er den teknologien som i dag er minst forstått. Skal vi klare å løfte Norge ved hjelp av kunstig intelligens, må vi også ta ansvar for å løfte det generelle kunnskapsnivået, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

14 prosent menn mener de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens, sammenlignet med kun 7 prosent av de spurte kvinnene. Over halvparten blant de over 60 år hevder at de vet lite eller ingenting om kunstig intelligens. I motsatt ende er aldersgruppen 18-29 der omtrent 1 av 5 sier de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens. Kunnskapsnivået hadde også en sammenheng med hvilke følelser teknologien skapte. De som hadde mest kunnskap oppga også i langt større grad at de var positive og optimister. På den andre siden ga lav kunnskap utslag i frykt og forvirring.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt urovekkende. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i utformingen av samfunnet, desto viktigere at alle får ta del i utviklingen og får være med å forme utviklingen, sier Lein-Mathisen.

Bruker kunstig intelligens uten å vite det

Undersøkelsen viser at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens, uten at de kanskje selv er klar over det. Totalt har annenhver nordmann brukt strømmetjenester, som Spotify og Netflix, siste måneden, men kun 1 av 5 tror slike tjenester benytter kunstig intelligens.

På spørsmål om når kunstig intelligens blir en naturlig del av vår hverdag, slik som telefoni og internett er i dag, svarer kun 16 prosent at det allerede er det. Den største andelen, 24 prosent, sier at det vil skje innen 10 år.

– Kunstig intelligens er ikke science fiction. Det er her nå, tilstede i vårt dagligliv. Kunstig intelligens er maskiners evne til å lese lyder, ord og bilder og trekke slutninger på lignende vis som oss mennesker. Det er rett og slett avansert analyse og automatiseringer, som enten kan erstatte oppgaver folk i dag gjør manuelt – eller gjøre jobben for menneskene enklere og bedre. Ved hjelp av nye, rimelige sensorer kan vi nå i tillegg hente inn data på flere, og noen ganger ufremkommelige, steder. I sum gir dette helt nye muligheter til å frigjøre tid til å gjøre oppgaver som du synes er viktigere eller mer interessante, sier Christopher Frenning, leder for sky og kunstig intelligens i Microsoft Norge.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen ble gjennomført i november 2018 av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
  • Den er gjennomført av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år.
  • Undersøkelsen tar sikte på å avdekke nordmenns holdninger og vaner tilknyttet kunstig intelligens.
  • Totalt har undersøkelsen 1015 respondenter fra alle landets regioner. 

 

Korrosjonstest crop

Galfan fra SSAB – best i langvarig korrosjonstest

En bedre målestokk enn laboratorietester

Nylig ble det presentert en realistisk korrosjonstest der Galfan fra SSAB var klart overlegen blant konkurrerende materialer når det gjelder evnen til å motstå korrosjon. Fremfor alt når det dreier seg om konstruksjoner som har profilerte, runde eller andre ikke helt plane former.

Les mer
Karsten Moholt ramme crop

Karsten Moholt AS er tildelt ny rammeavtale med Equinor

Et bevis på at har lykkes i satsningen med å beholde og utvikle kompetanse

Karsten Moholt AS ble 6.februar 2019 tildelt rammeavtale for tilstandskontroll, service og reparasjon av roterende elektrisk utstyr og tilhørende utstyr på alle Equinor sine installasjoner. Avtalen har en varighet på 10 år, inklusive opsjoner. 

Les mer
KUKA_OPC_UA crop

KUKA med i utviklingen av plattform for smarte fabrikker

Har vært drivende for utviklingen av OPC UAs tilpasning for roboter

– OPC UA knytter sømløst sammen maskiner og IT-systemer. Fremtiden med industri 4.0 er allerede her. Og realiseringen er nå enklere, takket være standarden OPC UA som KUKA har vært med på å utvikle for roboter.

Les mer
Smartest 15 crop

Jakten på industriheltene – Norges smarteste bedrift

At norsk industri er rustet for fremtiden er viktig for landet vårt

For sjette år på rad skal Norsk Industri og Siemens kåre «Norges smarteste industribedrift». Målet er å løfte frem de gode eksemplene på bedrifter som viser konkurransekraft for norsk industri.Vinneren blir kåret av Statsminister Erna Solberg på Industrikonferansen 7. mai.

Les mer