Kunstig intel 2 crop

Viser at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens

Lav kunnskap om kunstig intelligens er kilde til frykt og forvirring

Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge. 

– Denne undersøkelsen viser at kunstig intelligens kanskje er den teknologien som i dag er minst forstått. Skal vi klare å løfte Norge ved hjelp av kunstig intelligens, må vi også ta ansvar for å løfte det generelle kunnskapsnivået, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

14 prosent menn mener de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens, sammenlignet med kun 7 prosent av de spurte kvinnene. Over halvparten blant de over 60 år hevder at de vet lite eller ingenting om kunstig intelligens. I motsatt ende er aldersgruppen 18-29 der omtrent 1 av 5 sier de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens. Kunnskapsnivået hadde også en sammenheng med hvilke følelser teknologien skapte. De som hadde mest kunnskap oppga også i langt større grad at de var positive og optimister. På den andre siden ga lav kunnskap utslag i frykt og forvirring.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt urovekkende. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i utformingen av samfunnet, desto viktigere at alle får ta del i utviklingen og får være med å forme utviklingen, sier Lein-Mathisen.

Bruker kunstig intelligens uten å vite det

Undersøkelsen viser at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens, uten at de kanskje selv er klar over det. Totalt har annenhver nordmann brukt strømmetjenester, som Spotify og Netflix, siste måneden, men kun 1 av 5 tror slike tjenester benytter kunstig intelligens.

På spørsmål om når kunstig intelligens blir en naturlig del av vår hverdag, slik som telefoni og internett er i dag, svarer kun 16 prosent at det allerede er det. Den største andelen, 24 prosent, sier at det vil skje innen 10 år.

– Kunstig intelligens er ikke science fiction. Det er her nå, tilstede i vårt dagligliv. Kunstig intelligens er maskiners evne til å lese lyder, ord og bilder og trekke slutninger på lignende vis som oss mennesker. Det er rett og slett avansert analyse og automatiseringer, som enten kan erstatte oppgaver folk i dag gjør manuelt – eller gjøre jobben for menneskene enklere og bedre. Ved hjelp av nye, rimelige sensorer kan vi nå i tillegg hente inn data på flere, og noen ganger ufremkommelige, steder. I sum gir dette helt nye muligheter til å frigjøre tid til å gjøre oppgaver som du synes er viktigere eller mer interessante, sier Christopher Frenning, leder for sky og kunstig intelligens i Microsoft Norge.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen ble gjennomført i november 2018 av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
  • Den er gjennomført av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år.
  • Undersøkelsen tar sikte på å avdekke nordmenns holdninger og vaner tilknyttet kunstig intelligens.
  • Totalt har undersøkelsen 1015 respondenter fra alle landets regioner. 

 

Schneider Karoline_Nystrom crop

Klimaengasjementet spriker fra landsdel til landsdel

Skyldes omstillingen etter oljekrisen og en grønn vind i energisektoren

Få ledere har konkrete planer for å få ned CO2-utslippene. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, er sterkt engasjert i klima og grønn teknologi. Her under sin keynote på selskapets bransjekonferanse Let’s Connect.

Les mer
HCMEog ABAX skal samarbeide crop

ABAX og Hitachi inngår internasjonal storavtale

Se brukstid og spore maskinene

Det norske teknologiselskapet ABAX har inngått en gigantavtale om å levere telematikk-løsninger til det Japanske industrikonsernet Hitachi. Samarbeidet betyr at ABAX sine løsninger vil inkluderes i flere av Hitachis maskiner, og dermed forenkle administrasjon og vedlikehold av maskiner i utstyrsindustrien.

Les mer
Meidell demmeler crop

P. Meidell AS tar Demmeler inn i porteføljen

De fleksible sveisebordene brukes av alle

– Vi har jobbet hardt for å få agenturet på 3D-oppspenningssystemet fra Demmeler. Dette er originalen, og den med klart mest fokus på kvalitet og nøyaktighet, forteller Glenn Paulsen hos P. Meidell AS.

Les mer
Maintech konf crop

En av vedlikeholdsbransjens største samling

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Les mer