Egil Reidar Orsal

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.

Kabelleggingsskipet Nexans Aurora er eit stort og kompakt skip. Med sine 149,9 meter i lengde og 31 meter i breidde har det ei dødvekt på heile 17 000 tonn. Det er dimensjonert for å kunne handtere store mengder undervasskablar.

15. juni kom skroget av Nexans Aurora fram til Ulstein Verft . Nokre dagar seinare kom eit lasteskip til verftet, denne gongen med mange hundre tonn dekksutstyr som etter kvart skal installerast om bord i kabelleggaren. Tungløftsavdelinga ved Ulstein Verft har ei mobil kran som kan løfte heile 600 tonn, så det baud ikkje på store problem å få på land den 176 tonn tunge capstanen frå Maats Tech Ltd. Denne har som funksjon å halde strekket i kabelen når han vert lagt på havbotnen.

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft i samband med dette prosjektet, i tillegg kjem alt anna utstyr som vert frakta landevegen. I neste leveranse kjem sjølve kabelskiva. Denne har ein kapasitet på 10 000 tonn, og kan handtere to kablar på same tid. Vanleg diameter på kablane vil vere om lag 20 centimeter.

Inkludert i dei mange andre hiva som vart gjort, var dei to store leggehjula som skal monterast i hekken, og alle dei 264 rullane som kabelskiva skal snurre på.

Skroget til Nexans Aurora har no kome på plass inne i dokkhallen til Ulstein Verft, og utrustinga av skipet har tatt til.

Tungløftsavdelinga er no på veg til neste oppdrag, denne gong på på Fosen Yard i Rissa i Trøndelag for å transportere ein 130-tonns maskinromsseksjon. Til dette oppdraget vert det brukt to stykk Goldhofer multiwheelerar, ein ‘lett’ jobb ut frå at desse har ein samla transportkapasitet på 640 tonn.

Martin Fjellanger Telenor

Ny sikkerhetsrapport: – Aldri før vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Les mer
West Hercules corona crop

Slik holdt de koronaviruset unna oljeriggene

Måtte naturligvis øke frekvensen på rengjøring. Foto: Ole Jørgen Bratland

Da tiltakene mot koronapandemien for alvor ble iverksatt i Norge, visste arbeiderne ute på oljeplattformene lite om hva som utspilte seg på fastlandet. Det gjorde kantine- og serviceselskapet Sodexo, som satte i gang dramatiske tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg i de sårbare småsamfunnene i Nordsjøen.

Les mer
Alfa laval service crop

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler: Alt på ett sted for raskere gjennomført service

Det er betydelige fordeler med servicesett fremfor enkle reservedeler

Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet, kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler. Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havarier, reparasjoner og planlagt forebyggende vedlikehold – raskt!

Les mer
ABB Agility crop

ABBs nye analyse- og AI-programvare hjelper produsenter med å optimalisere driften under krevende markedsforhold

Industribedrifter typisk er i stand til å bruke bare 20 prosent av dataene

ABB lanserer analyseprogramvare og -tjenester som kombinerer driftsdata med engineering og IT-data for å levere handlekraftig intelligens. ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics og AI Suite er en avansert, skalerbar analyseplattform med forhåndsbygde, brukervennlige applikasjoner og tjenester.

Les mer