Vestre 1 crop

Uten et faglig godt grunnlag, har det ikke noen hensikt å sette mål

Mer moderne holdning til eierskap

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte regjeringens eierskapsmelding på fredag 21. oktober. Meldingen gir et klart budskap om at det ønskes en grønnere profil på bedriftene staten har eierskapsinteresser i. Hovedtittel på Stortingsmelding nummer 6 2022 – 2023 er; Et grønnere og mer statlig eierskap. Vestre brukte mye tid på pressekonferansen til å snakke om det grønne skiftet.

- Vi skal ha flere for forventninger til selskapene hvor staten er involvert i, var budskapet fra Vestre. Målet er nå å agere mer som en privat eier. Våre mål skal klart uttrykkes overfor eierne, og så forventer vi at de følger opp.

FNs bærekraftsmål blir viktig å følge opp. Vestre henviste til alle 17 målene. Som regel velger styret i private selskaper ut noen av disse målene i forretningsplan. Nå skal alle målene tas med i betraktning. – Det er ledelsens ansvar å følge opp signalene fra eierne, sa næringsministeren. Vi forventer at bærekratsmålene integreres i strategien og følges opp i det daglige virke.Vestre 2 300.jpg

Vitenskapsbasert

- Det er de små skritt i sum som gir resultater, var budskapet fra Vestre. Målsettingene skal være vitenskapsbaserte. Uten et faglig godt grunnlag, har det ikke noen hensikt å sette mål. Videre skal mål og resultater være dokumenterbare og verifiseres. Alle virksomhetene skal nå gi årlig klimarapportering. Av i alt 70 selskaper hvor staten har helt eller delvis eierskap er det under 10 selskaper som har null målsetting for CO2 utslipp i 2050. Denne målsettingen krever næringsministeren at flere selskaper følger opp. Videre er naturmangfold et tema som selskapene må følge med på. Kravet er at bedriftene skal gi positiv påvirkning på naturmangfoldet og økosystemet.

- Vi har store ambisjoner med statens eierskap i norske bedrifter, sa vestre. Det gjelder både bærekraftsengasjementet og selskapenes samfunnsmessige ansvar

Næringspolitikk

- Regjeringens målsetting er ikke å redusere statens eierskap i norsk industri, sa Vestre. Den er heller ikke å øke eierskap. Vi har en pragmatisk holdning til hva staten skal eie. Men vi vil være mer aktive. I stortingsmeldingen som nå presenteres skrur vi på de fleste målsettinger. Forventingene til selskapenes virksomhet blir flere og tydeligere.

Den store snakkisen under pressekonferansen var regjeringens økte oppmerksomhet mot lederlønninger. Målsettingen er nå at topplederens lønn ikke skal øke mer en gjennomsnittet av lønnsveksten hos de ansatte. Foreslår styret høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet, skal det begrunnes og presenteres på generalforsamlingen. – Hvis vi ikke ser at begrunnelsen er god, vil staten stemme imot, sa Vestre. De store landsomfattende mediene viste størst oppmerksomhet om dette punktet under spørrerunden. Bærekraft og aktiv medvirkning i selskapenes strategiutvikling var ikke av så stor interesse.

Det blir spennende å se om de ambisiøse målsettingene blir fulgt opp og gir fart i det grønne skiftet i industrien.

AWS Trend Micro crop

Amazon Web Services belønnet Trend Micro med pris

Trend Micro anerkjent som årets Global AWS Marketplace Partner, en av flere AWS-partnere fra hele verden som hjelper kunder å lykkes med egen innovasjon. Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro er stolte og glade for å være en av flere AWS-partnere som ble tildelt 2022 Regional og Global AWS Partner-pris.

Les mer
Mer kraft til det grønne skiftet

Mer kraft til det grønne skiftet

Det finnes lønnsomme prosjekter som kan bygges ut uten subsidier

Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha på plass rammevilkår som gjør det mulig å bruke mindre fossil energi og samtidig bygge ny industri. Norge har vedtatt svært ambisiøse målsetninger for utslippsreduksjoner, og har som mål å redusere norske klimagassutslipp med mer enn 50 prosent innen 2030.

Les mer
Alfa Laval innovasjon crop

Alfa Laval Application & Innovation Center øker produktiviteten

Ønsker du å optimalisere produksjonsprosessen med de beste komponentene? Eller ønsker du å ta i bruk en ny sammensetning eller applikasjon samtidig som du øker produksjonen? Alfa Laval Fluid Handling Application & Innovation Center kan gjennomføre tester som er tett opp under virkelige driftsforhold, for å avgjøre hvordan du kan oppnå de beste resultatene.

Les mer
How Industry is Using Cloud crop

Kravene til IT-sikkerhet blir strengere, men bedriftene henger etter

IT-sikkerhet er ikke en hindring og en kostnad

Til tross for at kravene til IT-sikkerhet blir strengere, viser flere undersøkelser at bedriftene henger etter. Mange tar rett og slett ikke truslene på alvor, hvis de i det hele tatt er klar over dem. Hva skal man som bedrift gjøre? Group CISO Dennie Karlsson i Dustin tipser her om tre ting som bedriftene bør prioritere for å øke IT-sikkerheten.

Les mer