Robot griper 1 crop

Norge henger fortsatt langt etter verden

Norge henger fortsatt langt etter verden når det gjelder robotikk

Med en vekst på 23 prosent i årlige installeringer av samarbeidende roboter (collaborative robots = «cobots») fra 2017 til 2018 viser den nye World Robotics Report, utgitt av International Federation of Robotics, en enorm etterspørsel etter gripeverktøy (EoAT). I 2018 ble nesten 14000 nye cobot-armer installert. Hvis denne økningen fortsetter, vil dette tallet doble seg på omtrent tre år, som vil bli en enestående markedsmulighet OnRobot står klar til å gripe.

For første gang noensinne inkluderer den årlige World Robotics-rapporten spesifikke analyser av cobot-markedet, og dokumenterer en robust 23 prosent vekst over hele verden. The International Federation of Robotics-rapporten indikerer at en betydelig del av adopsjonen vil bli drevet av mer intelligente komponenter, slik som smarte gripere, «plug & play»-grensesnitt og «programming by demonstration». 

Adm. dir. for OnRobot, Enrico Krog Iversen, ønsker rapporten velkommen, og understreker hvordan disse trendene samsvarer med OnRobots verdivurdering: «Den betydelige veksten av cobot-installeringer viser at vår nye «One-System Solution» som tilbyr et enhetlig mekanisk og elektronisk grensesnitt mellom enhver OnRobot EoAT og hele spekteret av cobots og lette industrielle roboter, er i rute», sier han. 

«Denne nye plattformen hjelper små og mellomstore produsenter til å optimalisere prosessene sine med større fleksibilitet, høyere produksjon og forbedret kvalitet. Vi har bare sett begynnelsen av en utrolig vekst i cobot-feltet, sammen med den nåværende økningen av industrielle roboter», sier OnRobots administrerende direktør. Han er en erfaren investor med en imponerende evne til å spå behovene for robotikk i industrien.

«I dette voksende markedet er OnRobot klar til å bli verdens ledende EoAT-produsent», sier Iversen. «Målet er å utvide antall produkter fra 10 til 50 innen neste år. Nå kan produsenter ved hjelp av et enkeltstående robotsystem, med én plattform for programmering og opplæring og ett forhandlerkontaktpunkt, få tilgang til et fullstendig spekter av verktøy, full robotkompatibilitet og så og si uendelige muligheter for samarbeidende bruksområder.

Norge henger fortsatt langt etter verden når det gjelder robotikk

Sverige og Danmark har to en halv gang så mange roboter som verdensgjennomsnittet. De to landene har hhv. 247 og 240 roboter pr. 10 000 arbeidere. Norge ligger derimot under det internasjonale gjennomsnittet på 99. Det viser de nye tallene fra International Federation of Robotics.

For første gang noensinne inkluderer den årlige World Robotics-rapporten spesifikke analyser av cobot-markedet, og dokumenterer en robust 23 prosent vekst over hele verden. The International Federation of Robotics-rapporten indikerer at en betydelig del av adopsjonen vil bli drevet av mer intelligente komponenter, slik som smarte gripere, «plug & play»-grensesnitt og «programming by demonstration». 

Adm. dir. for OnRobot, Enrico Krog Iversen, ønsker rapporten velkommen, og understreker hvordan disse trendene samsvarer med OnRobots verdivurdering: «Den betydelige veksten av cobot-installeringer viser at vår nye «One-System Solution» som tilbyr et enhetlig mekanisk og elektronisk grensesnitt mellom enhver OnRobot EoAT og hele spekteret av cobots og lette industrielle roboter, er i rute», sier han. 

«Denne nye plattformen hjelper små og mellomstore produsenter til å optimalisere prosessene sine med større fleksibilitet, høyere produksjon og forbedret kvalitet. Vi har bare sett begynnelsen av en utrolig vekst i cobot-feltet, sammen med den nåværende økningen av industrielle roboter», sier OnRobots administrerende direktør. Han er en erfaren investor med en imponerende evne til å spå behovene for robotikk i industrien.

«I dette voksende markedet er OnRobot klar til å bli verdens ledende EoAT-produsent», sier Iversen. «Målet er å utvide antall produkter fra 10 til 50 innen neste år. Nå kan produsenter ved hjelp av et enkeltstående robotsystem, med én plattform for programmering og opplæring og ett forhandlerkontaktpunkt, få tilgang til et fullstendig spekter av verktøy, full robotkompatibilitet og så og si uendelige muligheter for samarbeidende bruksområder.

Norge henger fortsatt langt etter verden når det gjelder robotikk

Sverige og Danmark har to en halv gang så mange roboter som verdensgjennomsnittet. De to landene har hhv. 247 og 240 roboter pr. 10 000 arbeidere. Norge ligger derimot under det internasjonale gjennomsnittet på 99. Det viser de nye tallene fra International Federation of Robotics.

Powell Nordlandsnett crop

Nettselskap automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Registrerer feil og mangler på strømnettet, og datainnsamlingen er kontinuerlig

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

Les mer
Sefagjoga

Nye JC898 og JC899 forhindrer delaminering ved bearbeiding av lagvise hybridmaterialer

Patentert to-i-én-geometri som eliminerer problemer med delaminering

For luftfartsverksteder som sliter med hullborings- og freseoppgaver i lagvise hybridmaterialer, er den nye JC899-finbearbeidings fresen for lagvise hybridmaterialer og JC898-grovbearbeidingsfresen fra Seco Tools den perfekte løsningen.

Les mer
Subsea 7 crop

Samtaler om gigantisk subsea fusjon

Det nye selskapet vil ha verdens største flåte av subsea-installasjonsfartøy

De to subsea-konkurrentene Saipem og Subsea 7 vurderer en fusjon for å få tilgang til nye markeder og bli en større aktør i markedet. Det er subseaworldnews som skriver dette. Nettstedet har intevjuet Rystad Energy om en mulig fusjon.

Les mer
MDV 0519 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2019 er publisert

Mange bekker små

https://joom.ag/sZweOfte er det ikke de store og omveltende tiltak som skal til for å øke effektiviteten i en bedrift. Små tiltak som kan utføres i det daglige virke kan i sum gi store gevinster. Det er produksjonsmedarbeider som kjenner prosessene godt som best kan se mulighetene som finnes. Ledelsen må legge forholdene til rette for å utvikle miljøer som har forbedring som et naturlig element.

Les mer