Norskgjenvinning crop

Norsk Gjenvinning AS ble Norges smarteste industribedrift 2020

For syvende år på rad arrangerer Norsk Industri konkurransen og Siemens «Norges smarteste industribedrift». Målet er å løfte frem de gode eksemplene og inspirere til økt konkurransekraft for norsk industri. Konkurransen har vært svært tøff. I år som tidligere var det mange sterke kandidater, men det er kun tre bedrifter som stod igjen og kjemper om å bli «Norges smarteste industribedrift 2020». Prisen ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø 10. februar.

Prisutdeling var digital. Det fungerte godt. Juryens arbeid ble presentert av juryleder professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI. Reve informerte om at juryen vurderte kandidatene etter syv faktorer, som er:

  • Produktivitet
  • Unikhet
  • Innovasjon, evne til å tenke nytt
  • Del av et komplekst industrielt miljø, konkurransedyktig verdikjede
  • Utnyttelse av digitaliseringsteknologi
  • Miljø, energi og bærekraft
  • Markedseffekt

I tillegg sa Reve at det også ble vurdert om bedriften har en unik forretningside. Reve oppsummerte sitt innlegg med at innen avansert verdiskapning kan norske bedrifter hevde seg internasjonalt.

Mye om digitalisering og avansert teknologiutvikling

Næringsminister Iselin Nybø presenterte vinneren. Innledningsvis snakket hun litt om hva som er fundamentet for sikre arbeidsplasser i Norge. – Kompetanse er nøkkelen til konkurransekraft og miljøvennlige arbeidsplasser, sa Nybø. De to store utfordringen samfunnet nå står ovenfor er pandemien og klimautfordringene. Begge disse utfordringene løses best ved innovasjon og teknologiutvikling.

Det er Siemens i samarbeid med Norsk Industri som arrangerer konkurransen. De to øverste lederne i Norge avholdt hvert sitt innlegg før vinneren ble offentliggjort. Nils Klippenberg, administrerende direktør for Siemens Norge, la vekt på at vellykkede bedrifter utnytter digitalisering, mulighetene som godt samarbeid i industrielle klynger gir, har internasjonale ambisjoner og har stor omstillingsevne. Frank Bråthen, administrerende direktør i Siemens Digital Industries Norge, understreket også hvor viktig det er å ta i bruk avanserte teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og digitalisering i full bredde. Det handler om å ta i bruk de teknologiske virkemidlene vi har. Bedriftene må tenkes stort, men så må det tas små skritt. Da evner bedriftene å ha kontroll på omstillingen som er nødvendig.

Vinneren ble Norsk Gjenvinning AS
Før vinneren ble offentliggjort hadde hver av finalistene en presentasjon om egen bedrift. Det var produksjonssjef Adis Cengic som presenterte sin bedrift. - Høy kompetanse er avgjørende for suksess, sa Cengic. Vi arbeider mye med å skreddersy produktene våre etter kundenes behov. Det er stor variasjon både i råvarene vi mottar, returpapir, og kundenes krav til sitt råstoff. Ved at vi evner å tilpasse vårt produkt til kundenes krav, er vi med å styrke deres konkurransekraft. Mye avgrunnlaget for vår suksess ligger i at vi har utviklet et godt system for kontinuerlig forbedring. Norsk Gjenvinning AS er også vinner av Årets LEAN bedrift.

Norsk Gjenvinning startet som en enkel skraphandel, men er i dag Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Oslo, og har rundt 50 anlegg i hele Norge. Juryen legger vekt på at selskapet har klart å oppnå «verdens beste kvalitet» på råvaren til papirindustrien gjennom investeringen og oppstarten av verdens første fulldigitale sorteringslinje for avfall. Norsk Gjenvinning har imponert juryen ved å utnytte avansert teknologi for å sortere avfall til rene råvarer. Selskapet fremstår også som en av landets fremste aktører innen sirkulær økonomi, og viser at det er en lys fremtid for bærekraftig miljøindustri.

nggroup.no

De øvrige nominerte var:

Aarbakke AS
Aarbakke er en Brynebedrift som er helt i verdenstoppen når det gjelder CNC-maskiner og maskinering. Juryen trekker frem at Aarbakke har gjort store endringsprosesser og skapt ny suksess. Dette har selskapet klart ved å vise imponerende omstillingskraft. Aarbakke har blitt transformert ved hjelp av digitalisering, og bedriften ligger helt i front når det gjelder teknologibruk og automatisering. Bedriften fremstår i dag som en utpreget Industri 4.0 bedrift som lover godt for norsk industri. De har gått fra å være en ren offshore-leverandør med Nordsjøen som marked til å bli en internasjonal leverandør med relevante løsninger for fornybar energi og grønn industri.  

aarbakke.no

Optimarin AS
Optimarin AS er et teknologisk miljøselskap som leverer rensesystemer for ballastvann for skip. Juryen trekker frem at Optimarin var en av de første i markedet på rensing av ballastvann – allerede i år 2000 leverte og installerte selskapet de første ballastsystemene ombord på cruiseskipet Regal Princess. Optimarin har siden befestet sin posisjon som en av de fremste aktørene i et tøft internasjonalt marked, og har lykkes med sin unike teknologi og sitt effektive logistikk- og markedsapparat. Med et system der ingen kjemikalier er involvert i selve rensingen, er Optimarin rett og slett en sterk bidragsyter for et bedre miljø. 

optimarin.com

JKF Merking kabinett crop

Har du behov for merking

JFKnudtzen skal kunne gi deg de beste produktene, rådene og mest tidseffektive løsningene. Det er mange grunner til at du skal merke et elektrisk anlegg og andre tilkoblingsenheter. God merking er en forutsetning for et velfungerende anlegg, med hensyn til blant annet tilsyn, testing, reparasjon og endringer.

Les mer
new york

Industriell energieffektivitet er den største muligheten for å begrense klimaendringene

Mange land har ennå ikke tatt grep

Økt bruk av høyeffektive motorer og frekvensomformere kan redusere det globale strømforbruket med 10%. ABB har publisert en studie som kvantifiserer et betydelig energieffektiviserings-potensial i industri og infrastruktur ved å benytte høyeffektive elektromotorer og frekvensomformere. ABB oppfordrer myndigheter og industrien til å akselerere bruken av slik teknologi for å motvirke klimaendringene.

Les mer
Trend trussler crop

Nærmere 130.000 cybertrusler i minuttet gjennom hele fjoråret

Avdekker en kraftig vekst i cyberangrep rettet mot hjemmekontor

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro har sett nærmere på hvordan IT-sikkerheten ble utfordret som følge av pandemien og den påfølgende hjemmekontorbølgen. Trend Micro la nylig frem sin årlige sikkerhetsrapport for fjoråret. I rapporten kommer det blant annet frem at Trend Micro oppdaget hele 126.000 cyber-sikkerhetstrusler i gjennomsnitt per minutt gjennom hele 2020, hvilket tilsvarer en økning på 20 prosent fra 2019.

Les mer
JFKnudtzen forsyning crop

Slik oppnår du en stabil forsyningskjede

Vil vi fremstå som en mer seriøs og en dyktig leverandør

Uansett hvilken bransje man befinner seg i, er en stabil forsyningskjede alltid noe en bedrift burde jobbe for. Vi har snakket med JFKnudtzen, en langvarig kunde hos Dachser Norway, om hvordan selskapet har klart å skape en stabil forsyningskjede. Hvordan oppnår man egentlig en stabil forsyningskjede?

Les mer