NFV 3 crop

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Jørn E. Johansen fra Statnett fortsetter som styreleder

Etablering og utvidelse av regionale virksomhet er sentrale elementer i foreningens strategi. Først ute er Vestlandet med etablering av NFV Vest. Det arbeides med å etablere andre lokallag. I nord er man kommet ganske langt i dette arbeidet. Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelke i foreningens virksomhet.

Etter årsmøtet har styret i NFV denne sammensentingen

Styreleder                        Jørn E. Johnsen, Statnett SF

Styremedlem                    Per Schjølberg, NTNU

Styremedlem                    Erik Østby, DNV GL

Styremedlem                    Roy Johnsen, NTNU

Styremedlem                    Gunhild Birkeland, Vy

Styremedlem                    May Elin Frøyland, Alcoa Norway

Styremedlem                    Jon Bjørn Sollid, Hydro

Styremedlem                    Jan Helge Førde, Cargill

Varamedlem                     Nils Martin Rugsveen, Equinor

Varamedlem                     Stig Aune, Okea AS

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer