Optimera treknikk crop

Alle ansatte blir med videre, og med tilgang på bredere sortiment

Optimera kjøper Treteknikk AS

Optimera investerer og styrker ytterligere sin posisjon innen prefabrikkerte bygningsdeler. Det nylige oppkjøpet av Treteknikk passer godt inn i Optimeras eksisterende struktur og satsing. Siden 1984 har Treteknikk produsert og levert rundt 800 000 takstoler fra fabrikken i Krokstadelva utenfor Drammen.

Driften skal nå videreføres med samme stab, og styrkes på sortiment, tjenester og kapasitet under Optimera.

– Vi merker økt etterspørsel etter flere prefab-løsninger, som precut og elementer. Vi kan takstoler, men klarer ikke å møte etterspørselen etter andre løsninger i fabrikken vi har i dag. Med Optimera som eier vil vi kunne komplettere sortimentet vårt og møte etterspørselen på en svært god måte. Dette er jeg godt fornøyd med, og det er jeg sikker på at kundene våre også blir, sier Dag Saxebøl, eier og daglig leder i Treteknikk AS.

Styrking av arbeidsplasser og tjenester

Per i dag har Treteknikk 13 ansatte og omsetter årlig for rundt 25 millioner. Alle ansatte blir med videre, og med tilgang på bredere sortiment og flere tjenester er økt omsetningen et naturlig mål for Optimera.

– Treteknikk vil drive "business as usual" men få tilgang til Optimera Byggsystemers brede portefølje som inkluderer blant annet prosjektering og tekniske tjenester, samt komplettering av sortiment og tjenester. Kapasiteten vil også øke betraktelig, noe som vil merkes på leveransetider, sier Stene Bergsløkken, direktør Byggsystemer i Optimera.

– Vi kommer ikke til å tilby hele prefab-sortimentet fra Treteknikk sin fabrikk, men hente dette fra våre andre anlegg i Norge, fortsetter Bergsløkken.

Tredobling på fem år

Prefab er i vinden. På fem år har Optimera Byggsystemer tredoblet omsetningen på takstoler, konstruksjonspakker, elementer og tilhørende tjenester.

– Prefab er en smartere måte å bygge på. Det blir stadig flere klar over. I produksjonen utnyttes materialer maksimalt. Det betyr minimalt med svinn i produksjon og minimalt med avfall ute på byggeplass. Tid og kostnader på reising av bygg blir vesentlig redusert. Du får også tett bygg raskere, og unngår dermed fukt i konstruksjonen, sier Bergsløkken.

De siste fem årene har Optimera Byggsystemer økt fra to til seks produksjonsanlegg.

– Vi investerer for å forbedre tilbudet til kundene våre. Dette er fremtidens byggemetode og jeg er sikker på at dette markedet vokser i mange år fremover, avslutter Bergsløkken.

 

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer