NIVA Pål Molander crop

Kunnskapen i NIVA er av stor betydning for å lykkes med den grønne skiftet

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere forhold som bidro til at Pål Molander pekte seg ut.

Vi føler oss trygge på at Pål vil ivareta NIVAs kjerneverdi som et faglig sterkt forskningsinstitutt, samtidig som han har det som skal til for å videreutvikle instituttets markedsposisjon. "Hans evne til å engasjere og hans sterke motivasjon for NIVAs samfunnsoppdrag var også med på å gjøre ham til et klart førstevalg," sier NIVAs styreleder Linda Aaram.

Molander uttaler følgende om hvorfor denne stillingen er interessant: "NIVA er et velrennomert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen NIVA forvalter og vil skape fremover vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen. NIVA er i god utvikling, og jeg ser veldig frem til å bidra i dette arbeidet fremover sammen med alle de dyktige ansatte i NIVA"

Motivert av NIVAs samfunnsoppdrag

NIVAs sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskninginstituttet som sin nye arbeidsplass. En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av NIVAs strategi mot 2030 – forskning for en bærekraftig fremtid.

Pål Molander tiltrer stillingen som adm. dir. den 1. oktober.

Litt mer om Pål Molander

Molander har vært direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) siden 2011. Han er utdannet cand.scient. og dr.scient. i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Molander har tidligere vært forsker, gruppeleder og forskningsdirektør ved STAMI. Han er en populær foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge og er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt.

Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Les mer
Økt bemanning crop

Høye energipriser øker etterspørselen etter arbeidskraft i industrien

Utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft og verkstedindustri

Voldsomme prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste halve året. Regningene var vanskelig å betale for mange, samtidig som milliardene fosset inn i statskassen. At situasjonen samtidig førte til tidenes arbeidsmarked, er det mange som glemmer i energinasjonen Norge.

Les mer
NORD-DuoDrive-3kW crop

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Kan utstyres med alle vanlige hulakseldimensjoner og flensversjoner

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir/motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW. Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet.til det globale skipsmarkedet.

Les mer
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Les mer