AGA gass crop

Det skal bli lettere for kundene å hjelpe seg selv

Pilotprosjekt med Gass 24/7

Pilotprosjektet AGA Gass 24/7 har så vidt begynt, men erfaringene man har fått så langt gir rom for optimisme. Hensikten er at kunder skal kunne hente gass døgnet rundt. Den første containeren i Larvik hadde offisiell åpning 20. mars, og så langt har erfaringene vært gode ifølge prosjektleder Jørgen Vigeland i AGA.

– Mange kunder har allerede lastet ned appen og klarer seg fint selv, forklarer han.
– AGA Gass 24/7-containeren stod rett ved siden av vår TOOLS-forhandler, som var svært hjelpsomme i oppstartsfasen. Nå begynner det å gå av seg selv, sier han fornøyd.

Pilotprosjekt med 3 utsalgssteder
Tanken er at det skal bli lettere for kundene å hjelpe seg selv, uavhengig av åpningstider og forhandlere.
– Vi gjør dette for å tilfredsstille en etterspørsel, forklarer Vigeland.
– Vi har merket oss et spesielt behov på Vestlandet, med flere bedrifter som er «på». Derav etableringen på Randaberg.
– I tillegg kan denne løsningen være svært nyttig for restaurantbransjen, da de gjerne kan gå tom for CO2 i helgene, forklarer han.

Foruten de etablerte AGA Gass 24/7 på Randaberg og i Larvik, er det også planlagt en i Hokksund.

– Pilotperioden er på minst ett år, deretter tar vi en evaluering, sier Jørgen Vigeland.

Dette pilotprosjektet er unikt, og AGA prøver også ut dette i Sverige og Estland – i tillegg til Norge.

AGA Gass 24/7 fungerer ved at man laster ned en app via App Store eller Google Play. Via appen får man adgang til selvbetjeningspunket. Man bruker også appen til å skanne flaskene når man skal kjøpe, bytte eller returnere flasker.

De fleste industrigassene er tilgjengelige via AGA Gass 24/7, bortsett fra sykehusoksygen, kuldemedier og giftgasser.

 

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer