Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker - Kategori II

  • mandag 27.januar kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 31.jan. kl. 16:00
  • Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
  • Arrangør: Norsk Forening for Vedlikehold
  • Varighet: 5 dager

  • Pris: 17 700,- kr
  • Medlemspris: 16 700,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

NFV tilbyr kurset Vibrasjonsanalyse Kategori II, iht. ISO 18436-2. Kurset er egnet for de som allerede har gode basiskunnskaper innenfor vibrasjonsmålinger, og som behøver å utvide sin ekspertise for å lage et optimalt måleoppsett og analysen av dataene.

I forhold til kategori I kurset, så er det her sterkt fokus på å konfigurere et måleoppsett og grundig analyse av både tids signal, frekvens spektra og forskjellige resonans tester.

LÆRINGSMÅL
• Hvordan et godt designet Tilstandskontroll program sammen med en RCM tilnærming vil forbedre vedlikeholdsprogrammet, OEE og derfor bunnlinjen.
• Lage et best mulig måleoppsett for de forskjellige maskintyper.
• Beherske analyse av tids signal, og reglene for signal analyse
(sinuskurve, harmoniske, sideband og støy)
• Analyse av vanlige maskinfeil med sterkt fokus på lagerskader og resonans.

 
Del |