NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Status...
2022-01-12
Busch Vacuum Solutions crop

Fokus på å levere komplette vakuumløsninger styrkes ytterligere

Busch Vakuumteknikk AS og VakuumConsult AS blir Busch Vacuum Solutions Norway AS

VakuumConsult AS som ble stiftet av Ivar Berg i 1999 har siden den gang etablert seg som det dominerende selskapet innen medium og høyvakuum i Norge. Selskapet har vært forhandler for Alcatel, som senere ble Adixen før selskapet ble kjøpt opp av Pfeiffer Vacuum. Ivar Berg, og hans sønn Espen, har le...
2022-01-07
Emerson vib crop

Rikholdige informasjonen om tilstanden på det roterende utstyret er nyttig

Nye trådløse vibrasjonssensor gjør tilstandsovervåkning enklere

Basert på mer enn ti års erfaring med design av trådløse instrumenter inkludert vibrasjonstransmittere og wirelessHART gatewayer for montering i felt, er den nye sensoren AMS Wireless Vibration Monitorfra emerson Automation System en av de mest avanserte løsninger på markedet.  
2021-12-22
Terje crop

Person med mange interesser

Få personer kan vise til 43 års erfaring med tilstandsovervåking av roterende utstyr her i landet. SKFs servicesjef Terje Kittilsen er antakeligvis den eneste i Norge med så lang erfaring. Han har sett utviklingen fra slepbart utstyr som veier mer enn 10 kilo, til dagens avanserte digitaliserte løsn...
2021-12-20
KUKA palletering crop

Selskapet har klart å senke energiforbruket i Quantec-serien med 40 prosent

KUKA tar et nytt skritt innen palletering

– roboten Quantec PA-2 skaper flere nye muligheter. Raskere, med oppgraderte vektklasser og med hygieniske oljer som tilvalg – nå er KUKAs nye palleteringsrobot på plass i sortimentet. – Den utgjør en skikkelig facelift fra den tidligere modellen (Quantec PA), men uten at vi øker prisen, sier Micae...
2021-12-07
Norsk-3D-printrevolusjon-gir-deg-reservedeler-der-du-er crop

Henter oppskrifter og bruksanvisninger fra skylager

Norsk 3D-printrevolusjon gir deg reservedeler der du er

Oppstartsselskapet Fieldmade og konsulentselskapet Sopra Steria utvikler og lager pilot på en løsning som lar deg 3D-printe en hvilken som helst reservedel - hvor enn du befinner deg. – Du vil ikke lenger måtte frakte store mengder deler og komponenter, og oppbevare disse i varelagre. Dette vil snu ...
2021-12-02
NORD-SAFOMI crop

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 
2021-11-18
MDV 05 21 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser. Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien, transport totalt står for om lag 30 prosent. Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen, slik at energi og råvare forbruket reduseres. Det er god økonom...
2021-11-15
Ørn ServiceBook_application crop

full oversikt og kontroll over alle bygninger og objekter, aktiviteter og avvik

Ørn Software presenterer freemium versjon av ServiceBook

ServiceBook fra Ørn Software er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og utføring av alle typer kontroller i eiendomsforvaltning. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter. Nå lanserer Ørn en basisversjon av programvaren helt uten kostnader.
2021-11-03
Kiwa tank crop

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.
2021-10-13
Moholt Nett crop

Har vært i det grønne skifte i flere tiår

Sterk kompetanse innen bærekraftig industrivirksomhet

Oppmerksomheten på bærekraft og redusert energiforbruk fikk økt interesse etter lanseringen av den sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Levetidsforlengelse og oppgradering av teknisk utstyrer et sentralt virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningen. Det finnes industrielle foretak som allerede op...
2021-10-07