5 G crop

Vil åpne for en rekke nye bruksområder både for industri

Store forventninger til 5G-nettet

5G etterfølger 4G-nettet, som vi kjenner i dag. Mer enn bare et oppgradert nett med økt hastighet, representerer 5G-nettet en helt annen verden hva gjelder muligheter til å tilby nye tjenester via nettverksløsninger. Selvkjørende biler er ett eksempel på teknologi som behøver 5G-kapasitet for å kunn...
2019-06-11
TESS BLOCK crop

Vi har flere tjenester som inngår i våre kunders prosesser

TESS forbereder blockchain

- Vi er stadig på jakt etter mer effektive og sikre løsninger. Jeg tror at blockchain eller blokkjeder kan gi oss og kundene våre store gevinster på sikt, sier Erik Jølberg i TESS. Blockchain eller blokkjeder er en kjede hendelser eller aktiviteter som bygger på hverandre i rekkefølge etter hvert so...
2019-06-05
Rockwool crop

Vil fortelle om våre forventninger til prosjektet og hvilke ambisjoner vi har

Erna Solberg ønsker mer kunnskap om miljøprosjekt ved produksjon av steinullisolasjon

Ved ROCKWOOLs fabrikk i Moss, som er en hjørnesteinsbedrift med over 130 ansatte, er det igangsatt et stort miljøprosjekt for å redusere CO2-utslippene fra produksjonen av steinullisolasjon.
2019-05-28
ARNE BRAADLAND

Prosjekter som er nøye planlagt og forbundet med en stram tidsplan

TESS sender revisjoncontainere til Equinor

TESS har inngått en rammeavtale om utleie av containerne til Equinor med tilpasset innhold. Containerne plasseres ut til revisjonstanser og andre prosjekter. – Ved en revisjonstans, stenges plattformen ned for inntil tre-fire uker for å utføre større vedlikehold og utskiftninger av nødvendig utstyr....
2019-05-27
IFS Apply maintenance-and-modifications crop

Støtte opp om stadig mer komplekse og varierte prosjekter

IFS hjelper engineeringselskapet Apply å forbedre effektiviteten

Stavangerfirmaet Apply har vært kunde av IFS siden 2009. Selskapet bruker IFS Applications for å støtte hele verdikjeden fra prosjektstyring til engineering, konstruksjonsarbeid, leverandørkjede, utleie, finans, HR og HSEQ.
2019-05-22
NFV 1 crop

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Fremtidsrettet fagdag

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.
2019-05-14
Oppdrett på land crop

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.
2019-05-09
Würth Marie Sand Foto crop

Limer svært godt, tar opp bevegelse og er elastisk over tid

Kan også̊ erstatte mekanisk innfestning

Ny lime- og tettemasse med umiddelbar heft. MS High Tack er miljøvennlig og tilfredsstiller kravene til Bream Nor. MS High Tack er velegnet til både tetting og fug, og kan i mange tilfeller erstatte mekanisk innfesting.
2019-05-06
BENJAMIN LUND

Alt av postpakker som går via SAS er innom dette anlegget

Holder pakkedistribusjonen i gang 24/7

Siemens holder postpakkedistribusjonen på Gardermoen gående dag og natt. Serviceavtalen med Coor Management for SAS Spirit er både intenst krevende og svært givende for spesialistene hos Siemens.
2019-04-26
Fluke ii900_front crop

Det er ikke unormalt med 20 til 30 prosent lekkasje fra større anlegg

Se det du ikke kan høre

Den håndholdte Fluke ii900 Sonisk Industriell Bildesensor er designet for produksjonsanlegg som benytter trykkluft. Lekkasjer i trykkluft-, gass- og vakuumsystemer rammer både produksjonstiden og bunnlinjen.
2019-04-25
Maintech konf crop

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

En av vedlikeholdsbransjens største samling

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få...
2019-04-01