Seco Solar Panel Installation Seco India crop

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til ...
2022-05-13
NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

Har høy virkningsgrad over et bredt dreiemomentområde

Energieffektivitet opp til IE5+ Effektiv, kompakt og pålitelig

Den nye IE5+ motorgenerasjonen fra NORD DRIVESYSTEMS garanterer det høyeste nivået av effektivitet og driftssikkerhet, takket være IE5+ teknologi. Det kombinerer fordelene med det modulære systemet med mulighetene for versjonsreduksjon og gir et vesentlig bidrag til å redusere de totale eierkostnade...
2022-05-02
MDV 02 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2022 er publisert

Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte. Mange initiativer er tatt for å produsere batterier, med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO2. Andre grønne industrier er også aktuell for norsk industri. Som produksjon av energibæreren hydrogen. Det sna...
2022-04-27
Spirax Andrew Mines WMFTS crop

Watson-Marlow Fluid Technology Group endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Watson-Marlow Fluid Technology Group – en del av Spirax-Sarco Engineering plc, et FTSE 100-selskap – kunngjør i dag at de har endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS). I takt med at selskapet utvikler seg for å møte behovene i de sektorene selskapet betjener etter en periode ...
2022-04-20
Trend store trusler crop

Cyberkriminelle blir også stadig flinkere til å utnytte menneskelige fei

Sikkerhetsteam står overfor enorme cybertrusler og overveldende arbeidsbelastning

Dagens virksomheter jakter etter nye måter å opprettholde stabilitet i takt med ekspanderende angrepsflater og gamle sikkerhetshull som fortsatt står åpne. Ny rapport fra cybersikkerhetsselskapet Trend Micro advarer mot økende risiko for cyberangrep rettet mot virksomheters infrastruktur og ansatte ...
2022-03-22
MDV 01 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2022 er publisert

Den alvorligste krisen i skrivende stund er situasjonen i Ukraina. Den vil også påvirke energisituasjonene. Vil gasseksporten fra Russland stoppe opp. Hvordan vil situasjonen utvikle seg, og hva blir påvirkningen og verdens økonomien. Spørsmålene er mange, og svarene er få.
2022-03-04
MainTech2019-073 crop

Tradisjonsrik konferanse vi nå samle vedlikeholdsbransjen i Trondheim

MainTech konferansen handler om de endringene som skjer og de endringene som må skje. Konferansen samler hvert år 250 deltakere og er en viktig møteplass for industrien som ønsker å være med mot fremtidens nye utfordringer. I 22 år har MainTech samlet ildsjelene, innovatørene og «stayerne» innen ind...
2022-02-22
Moderniser fres crop

Maskiner av denne størrelsen er en investering som må overveies nøye

Renovering av eldre maskin sparer maskinfabrikk for millioner

Mecan har hatt sitt Anayak HVM 5000 bore- og freseverk til renovering og retrofit hos danske Bast & Co. Det har spart maskinfabrikken for millioner og har forlenget maskinens levetid med 30 år. Nytt er ikke nødvendigvis best. Det kan de skrive under på hos maskinfabrikken Mecan, som nylig fikk en av...
2022-02-09
Moderene vedlikehold crop

Vedlikeholdets betydning for bærekraft

Bærekraftig Moderne Vedlikehold i industrien

Norsk Forening for vedlikehold arrangerer en konferanse som vil vi belyse bærekraftsmålene for vedlikehold i industrien, inkludert vedlikeholdets påvirkning på bærekraft. Vi vil se på hva bedrifter som er godt i gang med FNs bærekraftsmål gjør, og hvordan både standarder, rapporteringssystemer og st...
2022-02-01
Prevas Ramavtal-med-Nye-Veier crop

Sikret tilgang til kompetente konsulenter med lang erfaring på løsningen

Prevas AS inngår rammeavtale for digitale tjenester med Nye Veier

Skal levere bistand knyttet til deres Digitale Driftsstøttesystem. Nye Veier har valgt Infor EAM fra Hexagon som sitt drifts- og vedlikeholdssystem. Løsningen er et kjernesystem for å realisere Nye Veiers ambisjoner som nytenkende drivkraft innenfor den norske samferdselssektoren. For å bistå med å ...
2022-01-27
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Status...
2022-01-12