Inngår teknologi- og utviklingssamarbeid med Schneider Electric

Kan tilby enda bedre løsninger innen innen innen forebyggende vedlikehold

Inngår teknologi- og utviklingssamarbeid med Schneider Electric

Ekspertene på slambehandling i havbruk, Blue Ocean Technology AS har inngått en Technology Partner Agreement med Schneider Electric. Avtalen innbefatter samarbeid innen teknologiutvikling for Blue Oceans anlegg innen slambehandling for lukkede oppdrettsanlegg på land og i sjø, samt utstyr og løsning...
2020-10-20
Tina-Algkvist crop

Har betydelig erfaring innen ledelse og internasjonal IT-prosjektledelse

Columbus ansetter Tina Algkvist for å akselerere utviklingen av Columbus' globale Infor M3-virksomhe...

Tina Algkvist inntar rollen for å lede Columbus' globale forretningsområde Infor M3 med fokus på kunder, vekst og et styrket partnerskap med Infor.  Algkvist er utnevnt som Business Unit Executive i Columbus med ansvar for det globale M3 forretningsområdet som betjener mer enn 300 kunder globalt med...
2020-10-13
TomErik crop

Integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne

Teknologiutviklingen gir nå løsninger hvor integrasjon mellom menneske og teknologi er tettere enn noensinne. Denne utviklingen gir helt nye muligheter for å effektivisere både operatørenes og ekspertenes arbeidssituasjon. Nye løsninger gir de som arbeider ute i felt direkte tilgang til informasjon ...
2020-10-01
MDV 04 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 04 2020 er distribuert

Midt opp i korona krisen har Regjeringen arbeidet med det grønne skifte. Sentralt i dette arbeidet er industriens bidrag. regjeringen skriver; «Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og ut...
2020-09-30
Norsk Kylling crop

Besparelse, kontroll og oversikt er nøkkelord

Prevas leverer Infor EAM til Norsk Kylling sitt nye fremtidsrettede anlegg på Orkanger

Norsk Kylling satser på Infor EAM med Prevas. Løsningen testes og kjøres i gang først på Norsk Kyllings nåværende anlegg, for så å implementeres ved deres nye hypermoderne fabrikk i Orkanger som er under bygging.
2020-09-28
Orevas SAR crop

Infor EAM inngår som løsning for vedlikeholdsstyring

Avfallshåndteringsselskapet SAR Gruppen implementerer Infor EAM med Prevas

SAR Gruppen, som håndterer farlig avfall, er i startfasen med implementering av Infor CloudSuite på sine anlegg fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Infor CloudSuite, med Infor EAM som en viktig bestanddel, er en portefølje av løsninger fra Infor utviklet for skyen som gjør samhandling i organ...
2020-09-18
Maintech David Mbala crop

MainTech bidrar i standardiseringsarbeid innen vedlikeholds engineering

I det daglige er vi omgitt av standarder, tusenvis av dem. De forteller oss hvordan noe skal lages eller gjøres. MainTech har stor tro på å bidra innen standardiseringsarbeid innenfor våre tjenester og bransjer.
2020-09-14
Digitalt studio crop

Skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle den digitale porteføljen

Gode erfaringer med digitalisering

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og Quality Norway, som er operativ enhet for foreningens virksomhet, har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser. - Da Norge ble stengt 12. mars tok vi umiddelbart grep, forteller Arild Nybø. Han er daglig leder for begge virksomhetene. Tilba...
2020-08-25
Ivar-Aasen-Offshore 2 crop

Gjennomfører for å bli det ledende lete og produksjonsselskap

MainTech bidrar til den digitale transformasjonen for Aker BP

AkerBP startet i 2020 og innføre SAP system for å håndtere vedlikeholdet, innkjøp og anskaffelser på alle sine installasjoner. SAP blir en del av en felles plattform som skal ta hånd blant annet arbeidstillatelser og inspeksjons-jobber.
2020-08-19
NORD-PRO-SK-500P crop

Gir muligheten til kontinuerlig tilstandsovervåking

NORDAC PRO SK 500P – nyeste generasjon frekvensomformere til koblingsskap

Optimal ytelse i koblingsskapet: Frekvensomformerne i NORDAC PRO SK 500P-serien fra NORD DRIVESYSTEMS er utstyrt med et integrert Ethernet-grensesnitt med flere protokoller, et grensesnitt for flere ulike pulsgivere for flerakseldrift samt et USB-grensesnitt for spenningsfri parameterisering – perfe...
2020-08-17
Martin Fjellanger Telenor

Avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien

Ny sikkerhetsrapport: – Aldri før vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne T...
2020-08-13