Martin Fjellanger Telenor

Avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien

Ny sikkerhetsrapport: – Aldri før vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne T...
2020-08-13
West Hercules corona crop

Måtte naturligvis øke frekvensen på rengjøring. Foto: Ole Jørgen Bratland

Slik holdt de koronaviruset unna oljeriggene

Da tiltakene mot koronapandemien for alvor ble iverksatt i Norge, visste arbeiderne ute på oljeplattformene lite om hva som utspilte seg på fastlandet. Det gjorde kantine- og serviceselskapet Sodexo, som satte i gang dramatiske tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg i de sårbare småsamfunnen...
2020-08-12
Alfa laval service crop

Det er betydelige fordeler med servicesett fremfor enkle reservedeler

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler: Alt på ett sted for raskere gjennomført ...

Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet, kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler. Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havar...
2020-08-10
ABB Agility crop

Industribedrifter typisk er i stand til å bruke bare 20 prosent av dataene

ABBs nye analyse- og AI-programvare hjelper produsenter med å optimalisere driften under krevende ma...

ABB lanserer analyseprogramvare og -tjenester som kombinerer driftsdata med engineering og IT-data for å levere handlekraftig intelligens. ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics og AI Suite er en avansert, skalerbar analyseplattform med forhåndsbygde, brukervennlige applikasjoner og tjenester.
2020-08-03
Skydda vernesko crop

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.
2020-07-14
NORD-Condition-Monitoring_print crop

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktivitete...
2020-07-07
reduser klimagass crop

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.
2020-06-16
Maintech leie crop

Har opparbeidet oss en arbeidsstokk med dyktige og erfarne vedlikeholdsledere

Teknisk sjef eller Vedlikeholdssjef til utlån

En av de viktigste prosessene i ethvert selskap er å vedlikeholde produksjonsutstyret. Sikker og lønnsom drift er fundamentet for alle virksomheter. Derfor er man avhengig av en vedlikeholdsavdeling som arbeider strukturert med kontinuitet.
2020-06-03
NORD-IE5plus-Motor crop

Enklere produksjon, logistikk, lagring og service

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt f...
2020-05-29
Patrik olsson

Styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndter

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

26. mai ble Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved Preems raffineri i Lysekil igangsatt. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres, fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet vil legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.
2020-05-27
NORD-UNIVERSAL-motor-certification CROP

Motoren har som standard IP55-beskyttelse

UNIVERSAL-motor fra NORD tilgjengelig med effekt fra 0,12 til 45 kW

NORD har introdusert sin nye, klasseledende UNIVERSAL-motor, med 20 modeller i effektområdet fra 0,12 til 45 kW.
2020-05-19