Kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør;    Jan Eirik Schiøtz

e-post;                        jan.eirik@mindrift.no

mob:                           99 79 83 02

Fagredaktør;               Jan Helge Kalvik

e-post;                        redaksjon@mindrift.no

mob;                           92 20 56 99

Salgssjef;                   Tom R. Mehlum

e-post;                        tom@mindrift.no

mob;                           93 49 93 04