Lenze digitalisering crop

Det dukker det opp nye inntektsstrømmer og markedspotensialer

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.
2019-08-15
MDV 3 19 crop

Min Drift og Vedlikehold nr. 03 2019 er distribuert

Salget av industriroboter øker. I 2016 ble det levert 166 industriroboter i Norge, en økning på 54 prosent mot året før. Med innmarsj av digital teknologi i bedriftene må automatiseringsgraden øke. Robotisering er et helt sentralt element i denne utviklingen.
2019-07-04
Arla_Foods_Bild 2

Utfordringene er kjent som riktig dimensjonering

Morgendagens maskin løsninger

Innovativ maskin design er integrert i suksessen til enhver maskinbygger. Smart maskindesign gir maskinbyggeren belønning i form av optimalisert areal til maskinen. Det reduserer plassbehov i fabrikken, gir betydelige besparelser av komponenter og i installasjon. Sikkerhet blir innebygget ved design...
2019-03-21
MDV 01 19 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2019 er publisert

Listen over de økonomiske gevinstene det er å ha kompetente medarbeidere i produksjonen er velkjent for mange. Men av og til ser det ikke ut til at toppledelsen i foretakene får presentert denne kunnskapen på en måte som de forstår. Her har vi en jobb å gjøre. Men ansvaret er ikke stort hos ledelsen...
2019-02-27
Bedre beslutninger crop

Hvordan omdanne data til informasjon som støtter gode beslutninger

Det genereres store mengde data i dagens industribedrifter. Sanntidsdata, driftsdata, forretningsdata. Alt skal benyttes for å forutsi hvorledes produksjonen skal optimaliseres.
2019-01-31
Mitsubishi Predictive Maintenence White Paper crop

Utnytter moderne kommunikasjonsløsninger og sikkerhetsteknologi

Innovative prediktive vedlikehold for emballeringsmaskiner

Utnyttelsen av IT-teknologi i automatiseringssystemer har medført en rekke innovasjoner som gjør det mulig for OEMer for å redusere sine totale kostnader for å distribuere og yte tjenester til sine leveranser.
2018-11-15
AMS operatør crop

Organisasjoner opplever økt samarbeid og raskere arbeidsflyt

Hvordan bedriften kan tjene på bedre forvaltning av verdiene

Over hele verden anerkjenner topp kvartilorganisasjoner at digital transformasjon er avgjørende for å maksimere forretningsresultater. Ved å integrere arbeidsprosesser gjennom forbedret forvaltning, opplever av organisasjonens verdier, økt samarbeid og raskere arbeidsflyt erfarer foretakene at perso...
2018-08-15
Desiree Carrier

En ledende løsning for prediktivt vedlikehold er tilstandsovervåking

Hvordan vil maskin læring påvirke vedlikehold av utstyr

Prediktivt vedlikehold blir viktig for fremtidens fabrikker. Evnen til nøyaktig å spore maskinens ytelse og forutse feil før de oppstår, er å hjelpe produsenter til å forbedre total effektivitet og redusere bortkastet tid og kostnader.
2018-07-24
Reduserer kontakter ill crop

Bytt til koblingspunkter som ha felles strøm- og signalkabler

Unngå nedetid i produksjonen med riktig valg av kontakter

En typisk fabrikk i dag vil ha tusenvis, eller til og med mange tusen, av elektriske tilkoblinger på både fast utstyr og flyttemaskiner. Og det er som regel bare et spørsmål om tid før noen av disse tilkoblingene mislykkes eller slites ut, og gir stans i produksjonen.
2018-07-17
Produksjonsplan crop

Innlede en epoke med store endringer for både produksjons- og distribusjonsfirma

Fremtidens produksjonsplanlegging

I takt med at moderne verdikjedeledelse går inn i sin tredje generasjon, vil produksjonsplanleggingsprosesser gjennomgå store endringer i løpet av det neste 10 år. Bedriftene vil få mer krevende kunde, en raskt skiftende arbeidsstyrke og en enestående teknologisk innovasjon.
2018-07-10
Weidmüller

Ikke bare den tekniske og fysiske befatningen med utstyr og komponenter

Godt planlagt vedlikehold er nøkkelen til effektiv drift

Vedlikehold har, i mange bransjer, tidligere vært sett på som et «nødvendig onde» og et forstyrrende element i produksjonen. Heldigvis har dette endret seg, og vedlikeholdsledelse er i dag ansett som et eget fagområde.
2018-05-14