Universal robots applic crop

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.
2019-05-20
NFV 3 crop

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.
2019-05-14
NFV 1 crop

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Fremtidsrettet fagdag

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.
2019-05-14
Oppdrett på land crop

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.
2019-05-09
SAP sucess crop

Et strømlinjeformet ende-til-ende system som er enkel og intuitiv,

Norske industrikjemper velger SAP SuccessFactors

SAP annonserte nylig at en rekke internasjonale selskaper har valgt å bruke skytjenesten SAP SuccessFactors for å digitalisere sine HR-funksjoner. En helhetlig ende til ende løsning i SAP SuccessFactors vil forbedre arbeidshverdagen til både ansatte og ledere ved å gjøre det lettere å tiltrekke, iva...
2019-05-07
Würth Marie Sand Foto crop

Limer svært godt, tar opp bevegelse og er elastisk over tid

Kan også̊ erstatte mekanisk innfestning

Ny lime- og tettemasse med umiddelbar heft. MS High Tack er miljøvennlig og tilfredsstiller kravene til Bream Nor. MS High Tack er velegnet til både tetting og fug, og kan i mange tilfeller erstatte mekanisk innfesting.
2019-05-06
Tom 650

Jobbet særlig tungt med digitale plattformer,

Ny markedsansvarlig i Min Drift og Vedlikehold

Tom R. Mehlum har tatt over ansvaret for markedsføring for alle elementer i mediekonseptet Min Drift og Vedlikehold. Mehlum har høyskoleutdanning innen data, markedsføring og økonomi.
2019-05-03
Kuka PickControl 1 crop

Programmet genererer statistikk over robotenes arbeid

KUKA.PickControl synkroniserer roboter som jobber sammen

En typisk anvendelse er samlebånd der produktene dukker opp i stor hastighet og hulter til bulter. Herfra skal de plukkes og legges i esker eller på annen måte ordnes. – Løsningen har mange bruksområder i et stort antall industrisektorer. Ett eksempel er næringsmiddelindustrien, sier Joacim Lorentss...
2019-05-02
Optimera treknikk crop

Alle ansatte blir med videre, og med tilgang på bredere sortiment

Optimera kjøper Treteknikk AS

Optimera investerer og styrker ytterligere sin posisjon innen prefabrikkerte bygningsdeler. Det nylige oppkjøpet av Treteknikk passer godt inn i Optimeras eksisterende struktur og satsing. Siden 1984 har Treteknikk produsert og levert rundt 800 000 takstoler fra fabrikken i Krokstadelva utenfor Dram...
2019-04-30
AGA gass crop

Det skal bli lettere for kundene å hjelpe seg selv

Pilotprosjekt med Gass 24/7

Pilotprosjektet AGA Gass 24/7 har så vidt begynt, men erfaringene man har fått så langt gir rom for optimisme. Hensikten er at kunder skal kunne hente gass døgnet rundt. Den første containeren i Larvik hadde offisiell åpning 20. mars, og så langt har erfaringene vært gode ifølge prosjektleder Jørgen...
2019-04-29
BENJAMIN LUND

Alt av postpakker som går via SAS er innom dette anlegget

Holder pakkedistribusjonen i gang 24/7

Siemens holder postpakkedistribusjonen på Gardermoen gående dag og natt. Serviceavtalen med Coor Management for SAS Spirit er både intenst krevende og svært givende for spesialistene hos Siemens.
2019-04-26