Skydda vernesko crop

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.
2020-07-14
Egil Reidar Orsal

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.
2020-07-09
NORD-Condition-Monitoring_print crop

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktivitete...
2020-07-07
MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.
2020-07-01
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.
2020-06-18
reduser klimagass crop

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.
2020-06-16
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.
2020-06-11
steut trådløs crop

Bryteren kjennetegnes av høy stabilitet og lav pedalhøyde

Trådløs kontroll

«Trådløs kontroll» for fotkontroller og kommandoenheter. For trykkbremser og andre formings- og bøyemaskiner er fotkontrollen fra steut, som forhandles av Elteco, det viktigste menneske-maskin-grensesnittet.
2020-06-10
Marspriser strøm crop

RME og NVE fremstår totalt tonedøve og virker overhodet ikke å være lydhøre

Ny nettleie slaktes

Mer enn 7 av 10 som har svart på NVEs høring om ny nettleie vender tommelen ned. Det viser en gjennomgang av alle høringsuttalelsene, gjennomført av Elektroforeningen (EFO). - Nå må politikerne ta styringen, krever næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Han møter olje- og energiminister Ti...
2020-06-08
Maintech leie crop

Har opparbeidet oss en arbeidsstokk med dyktige og erfarne vedlikeholdsledere

Teknisk sjef eller Vedlikeholdssjef til utlån

En av de viktigste prosessene i ethvert selskap er å vedlikeholde produksjonsutstyret. Sikker og lønnsom drift er fundamentet for alle virksomheter. Derfor er man avhengig av en vedlikeholdsavdeling som arbeider strukturert med kontinuitet.
2020-06-03
NORD-IE5plus-Motor crop

Enklere produksjon, logistikk, lagring og service

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt f...
2020-05-29