NORD-Website-Relaunch crop

Har som mål å gjøre kjøpsprosessen enda mer effektiv

NORD DRIVESYSTEMS: Nye nettstedet er publisert

NORDs nettsted www.nord.com har fått en splitter ny design. Den nye designen betyr en enda mer brukervennlig nettopplevelse for kundene. Nettbutikken er blitt integrert i nettstedet og er nå satt i forbindelse med eksisterende tjenestetilbud. Flere forbedrede detaljer har gitt større brukervennlighe...
2021-01-12
Siemens Klippenberg crop

Vi trenger både at politikere og næringsliv satser på smarte løsninger

Nils Klippenberg ny toppleder i Siemens AS, Norge

Nils Klippenberg er ny administrerende direktør i Siemens AS, Norge. Klippenberg, som har hatt lederroller i Siemens siden 2007, vil nå ha to sentrale posisjoner i selskapet. Den nyansatte toppsjefen kommer fra stillingen som direktør for Smart Infrastructure i Siemens Norge og Norden, en rolle han ...
2021-01-11
Felleskjøpet agri ny sjef crop

Landbruket og Felleskjøpet Agri står foran store endringer de neste årene

Svenn Ivar Fure blir ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA

Svenn Ivar Fure er ansatt som ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure kommer fra jobben som konsernsjef i NorSun og er en industribygger med stort engasjement for norsk landbruk. – Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser frem ti...
2021-01-06
IKM Rada Marita Meland Tunes_crop

Rada Norge AS har sitt hovedfokus mot samferdsel, infrastruktur

IKM kjøper seg inn i Rada Engineering & Consulting Norge AS

Som en del av IKM gruppens strategi, er det inngått en avtale om kjøp av 53% aksjene i Rada Engineering & Consulting Norge AS (Rada Norge AS). IKM Rada AS vil være gjeldende fra 01.01.2021.  Dette kjøpet, sammen med kjøpet av Acona AS, i begynnelsen av Desember, vil styrke IKM og IKM Consultants bet...
2020-12-29
AMS Trex 06 crop

Systemet er fleksibelt. Vi kan inspisere direkte på instrumentene i fabrikkene.

Sømløs produksjonsstyring hos Dynea

Produksjonen er i stor grad automatisert, noen anlegg kan stå i flere døgn uten tilsyn. Med sanntidsbasert produksjonsstyring gjennom et samlede system har Dynea en fleksibelt løsning som kan tilpasses de ulike produksjonslinjene.
2020-12-22
MDV 06 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 06 2020 er publisert

Lysere utsikter. Redaksjonen håper at den norske befolkning holder ut noen måneder til, med omfattende smittevern tiltak. Vi har god kontakt med mange i norsk industri, og registrerer at det er et savn at man ikke kan møte fagkolleger å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. Vi har tatt di...
2020-12-21
IKM Wisting crop

Støtte Equinor med innovative og kostnadseffektive løsninger for prosjekter

Equinor har tildelt IKM Ocean Design rørledningsstudiet for konseptfasen for Wisting feltet i Barent...

Arbeidsomfanget inkluderer den konseptuelle utformingen av Wisting-rørledninger med navlestrenger samt den utformingen av feltoppsettet. I tillegg inkluderer kontrakten konseptuell utforming av den 200 km lange gassekspertrørledningen fra Wisting-feltet til Snøhvit brønnramme D.  
2020-12-15
Norske-toppledere-mangler-noedvendig-digital-kompetanse crop

Sopra Steria gir fem anbefalinger, basert på toppledernes svar

Norske toppledere mangler nødvendig digital kompetanse

Et av hovedfunnene i en ny rapport viser at norske toppledere mener det er for lite digital kompetanse i norske ledergrupper. Det kan få følger for norsk offentlighet og næringsliv. – De som er digitalt modne har allerede begynt å dra fra. Dette er viktig fordi det handler om konsekvensene av digita...
2020-12-14
CEO_KUKA Nordic crop

Vi kan hjelpe kundene våre med å styrke deres konkurranseevne

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.
2020-12-01
Fagerberg filter crop

Har muligheten for å skreddersy løsninger tilpasset kundens behov

Sigum Fagerberg AS lanserer filtersystemer

Sigum Fagerberg AS utvider sitt produktprogram og presenterer Amazon Filters på det Norske markedet. Amazon Filters er en av Europas ledende produsenter av komplette filtersystemer, filterinnsatser og filterhus for vannbehandling, næringsmiddel, fiskeri, farmasi, kjemi og prosessindustrien.
2020-11-30
Maintech Sondre crop

I MainTech har jeg muligheten til å jobbe praktisk ute i felt

MainTech styrker staben innen drift og vedlikehold

Sondre Nesvold er ansatt som ingeniør drift og vedlikehold hos MainTech. Sondre er utdannet maskingeniør fra NTNU med spesialisering i drift- og vedlikeholdssteknikk. Bacheloroppgaven omhandlet implementering av analysemetoder for å bedre drift- og vedlikeholdsbeslutninger.
2020-11-24