Semcon hydrogen crop

Potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen...
2021-11-25
Victoria prosessoperatør crop

Økningen er ikke stor, men det går riktig vei

Victoria (24) jobber som prosessoperatør

Stadig flere jenter søker seg til yrkesfag. Kvinner i bransjen mener det er viktig å vise at også de kan jobbe i mannsdominerte yrker.  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det aldri før har vært så mange jenter som søker seg til de tradisjonelle "mannsyrkene" innen bygg, anlegg og teknologifag....
2021-11-23
Parker PTFE slange crop

Har mange fordeler takket være avansert design og optimaliserte materialer

Ny, avansert PTFE-slange fra Parker overgår begrensningene til andre typer slanger

Parker Hannifin lanserer 2030T-V70CON avansert PTFE-slange, utviklet av Polymer Hose Division Europe. Dette avanserte nye produktet er ideelt for en rekke krevende bruksområder, som for eksempel områder som involverer aggressive medier, høyt trykk, mekanisk stress, høy temperatur, korrosjon eller UV...
2021-11-19
NORD-SAFOMI crop

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 
2021-11-18
Servi Solhaug crop

I tillegg til innovative tekniske løsninger utnyttes digitaliseringsteknologien

Grønn hydraulikk – en realitet

Nytekning og utstrakt bruk av moderen teknologi gir miljøvennlig og effektive hydraulikk-systemer. Servi Group har utviklet flere løsninger som reduserer miljøbelastning. Det er blant annet Servi Green HPU og en hybridløsning. I tillegg til innovative tekniske løsninger utnyttes også digitaliserings...
2021-11-16
MDV 05 21 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser. Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien, transport totalt står for om lag 30 prosent. Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen, slik at energi og råvare forbruket reduseres. Det er god økonom...
2021-11-15
UIA batterileder crop

Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen ...
2021-11-11
Seeq maskinlæring crop

Strategien er å åpne for maskinlærings-innovasjon

Seeq utvider støtten for maskinlæring for å demokratisere IT-innovasjon

Seeq Corporation, ledende innen tingenes internett (IIoT) avansert analyseprogramvare for produksjon og industri, kunngjør nå utvidelse av sin virksomhet i integrering av maskinlæringsalgoritmer i Seeq-applikasjoner. Dette vil gjøre det mulig for virksomheter å operasjonalisere sine IT-investeringer...
2021-11-10
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

70 prosent av industrien er ikke digitalisert.

Dagbok fra COP26: Mobilgigant roper varsku om digitaliseringen

Mobilbransjen er sterkt involvert i kampen for å trappe opp innsatsen og nå netto nullutslipp i 2050. Hvorfor? På grunn av det store behovet for digitalisering.
2021-11-08
NORD-NEMA-Motoradapter crop

Økningen i inngangshastighet og levetid for lageret.

Nye motoradaptere med optimale tekniske egenskaper

Høyere fartsgrenser, lengre levetid og maksimal fleksibilitet i drivdesign: De nye motoradapterene fra NORD gir brukerne mange kommersielle og logistiske fordeler.
2021-11-04
Ørn ServiceBook_application crop

full oversikt og kontroll over alle bygninger og objekter, aktiviteter og avvik

Ørn Software presenterer freemium versjon av ServiceBook

ServiceBook fra Ørn Software er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og utføring av alle typer kontroller i eiendomsforvaltning. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter. Nå lanserer Ørn en basisversjon av programvaren helt uten kostnader.
2021-11-03