reduser klimagass crop

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.
2020-06-16
Washington Mills crop

Prosessen de har utviklet vil gi store energi- og klimabesparelser

Washington Mills får 37,2 Enova-millioner til teknologidemonstrasjon

Washington Mills får 37,2 millioner kroner i støtte fra Enova for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid. Produktet brukes blant annet i elektronikk for el-kjøretøy og annen elektronikk der det er enten høy effekt, frekvens og/eller temperatur.
2020-05-25
NFV årsmøte 2020 crop

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnesen (t.v.)

Nytt styre og styreleder i Norsk Forening for Vedlikehold

Onsdag 6. mai avholdt NFV digitalt årsmøte. Alle formaliteter ble fulgt og årsrapport og regnskap ble godkjent med elektronisk avstemning. Noen små endringer i vedtektene, som var foreslått av revisor, ble godkjent. Nytt styre med ny leder ble valgt. Stig Aune fra Okea AS ble ny styreleder.
2020-05-07
MDV 02 20 kol crop

Min Drift og Vedlikehold nr. 02 2020 er publisert

Både Corona pandemi og oljepris som har kollapset vil påvirke det norske samfunn ut 2020. I en så urolig tid er det viktig at vi har tillit til myndighetspersoner. Uroen rundt ansettelse av ny sjef i Pensjonsfondet utlandet gir dessverre uheldige signaler. Den nye sjefen, Tangen, har en lang vei å g...
2020-04-29
NORD-LogiDrive crop

Antall varianter kan reduseres ved kun én girmotor- og frekvensomformerstørrelse

Energibesparelser og et redusert antall varianter

Skreddersydde drivkonsepter basert på LogiDrive-systemet fra NORD DRIVESYSTEMS representerer et optimalt kompromiss mellom energibesparelser og en reduksjon i antall varianter. Konseptene fungerer glimrende i store intralogistikksystemer på flyplasser og pakkesentraler med store antall drivenheter. ...
2020-04-27
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.
2020-03-30
Orkla crop

Har iverksatt strenge rutiner i fabrikkene

Koronautbruddet og Orklas samfunnsansvar

Som leverandør av matvarer, vaskemidler og hygieneartikler har Orkla et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet. Vi opplever stor etterspørsel og trapper opp produksjonen i utvalgte kategorier, for å sørge for solide lagerbeholdninger og god leveringsevne fremover.
2020-03-16
Rugged Tablet Water

Vindkraften har for alvor rykket inn som en bidragsyter i kraftmarkedet

Strømprisen i kjelleren i februar

Strømprisen gikk helt i kjelleren i februar, og endte meget lavt – samtidig som overkapasiteten i kraftmarkedet aldri har vært høyere. Ekstreme nedbørsmengder, varmegrader og vind er årsaken.
2020-03-03
unknown

Overføring av ansatte, materiell, utstyr og kontrakter vil starte umiddelbart

IKM HVAC kjøper Norasol’s HVAC avdeling

HVAC avdelingen til Norasol AS som IKM nå overtar består av elleve godt kvalifiserte personer med pågående oppdrag i inn og utland. Oppkjøpet inkluderer også materiell og utstyr tilhørende avdelingen.
2020-03-02
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2020 er publisert

I vår kontakt med bedrifter har vi registrert et økt engasjement for bærekraftig utvikling. Det gjelder både i produserende industri og på leverandør siden. Equinor har fått størst oppmerksomhet med sin målsetting om å ha nærmest null utslipp av CO2 i 2050.
2020-02-28
Øwre-johnsenkomplett_sjøvannstasjon crop2

Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler

Ny komplett pumperigg

Øwre-Johnsene skal levere en komplett selvsugende pumperigg for sjøvann. Denne gangen med vesentlig større kapasitet enn tidligere leveranse Denne leveransen er uten UV-filter, men med 2 pumper og med en total kapasitet på 420 m3/h.
2020-02-25