vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsning...

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballa...
2022-01-20
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Status...
2022-01-12
Busch Vacuum Solutions crop

Fokus på å levere komplette vakuumløsninger styrkes ytterligere

Busch Vakuumteknikk AS og VakuumConsult AS blir Busch Vacuum Solutions Norway AS

VakuumConsult AS som ble stiftet av Ivar Berg i 1999 har siden den gang etablert seg som det dominerende selskapet innen medium og høyvakuum i Norge. Selskapet har vært forhandler for Alcatel, som senere ble Adixen før selskapet ble kjøpt opp av Pfeiffer Vacuum. Ivar Berg, og hans sønn Espen, har le...
2022-01-07
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alene forandrer du ikke verden

Partnerskap er nøkkelen i det grønne skiftet

Veien til netto nullutslipp, bærekraft, effektivitet og smidighet har pågått i noen år nå. Til dags dato har mange industribedrifter fokusert på energieffektiviseringsprosjekter i anlegg. Mange har oppnådd gode resultater. Dagens behov er imidlertid å adressere prosesser der mest industriell energi ...
2021-12-15
KUKA palletering crop

Selskapet har klart å senke energiforbruket i Quantec-serien med 40 prosent

KUKA tar et nytt skritt innen palletering

– roboten Quantec PA-2 skaper flere nye muligheter. Raskere, med oppgraderte vektklasser og med hygieniske oljer som tilvalg – nå er KUKAs nye palleteringsrobot på plass i sortimentet. – Den utgjør en skikkelig facelift fra den tidligere modellen (Quantec PA), men uten at vi øker prisen, sier Micae...
2021-12-07
Semcon hydrogen crop

Potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen...
2021-11-25
Victoria prosessoperatør crop

Økningen er ikke stor, men det går riktig vei

Victoria (24) jobber som prosessoperatør

Stadig flere jenter søker seg til yrkesfag. Kvinner i bransjen mener det er viktig å vise at også de kan jobbe i mannsdominerte yrker.  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det aldri før har vært så mange jenter som søker seg til de tradisjonelle "mannsyrkene" innen bygg, anlegg og teknologifag....
2021-11-23
Parker PTFE slange crop

Har mange fordeler takket være avansert design og optimaliserte materialer

Ny, avansert PTFE-slange fra Parker overgår begrensningene til andre typer slanger

Parker Hannifin lanserer 2030T-V70CON avansert PTFE-slange, utviklet av Polymer Hose Division Europe. Dette avanserte nye produktet er ideelt for en rekke krevende bruksområder, som for eksempel områder som involverer aggressive medier, høyt trykk, mekanisk stress, høy temperatur, korrosjon eller UV...
2021-11-19
NORD-SAFOMI crop

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 
2021-11-18
Servi Solhaug crop

I tillegg til innovative tekniske løsninger utnyttes digitaliseringsteknologien

Grønn hydraulikk – en realitet

Nytekning og utstrakt bruk av moderen teknologi gir miljøvennlig og effektive hydraulikk-systemer. Servi Group har utviklet flere løsninger som reduserer miljøbelastning. Det er blant annet Servi Green HPU og en hybridløsning. I tillegg til innovative tekniske løsninger utnyttes også digitaliserings...
2021-11-16
MDV 05 21 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser. Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien, transport totalt står for om lag 30 prosent. Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen, slik at energi og råvare forbruket reduseres. Det er god økonom...
2021-11-15