AWS Trend Micro crop

Amazon Web Services belønnet Trend Micro med pris

Trend Micro anerkjent som årets Global AWS Marketplace Partner, en av flere AWS-partnere fra hele verden som hjelper kunder å lykkes med egen innovasjon. Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro er stolte og glade for å være en av flere AWS-partnere som ble tildelt 2022 Regional og Global AWS Partner-pr...
2022-12-02
Mer kraft til det grønne skiftet

Det finnes lønnsomme prosjekter som kan bygges ut uten subsidier

Mer kraft til det grønne skiftet

Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha på plass rammevilkår som gjør det mulig å bruke mindre fossil energi og samtidig bygge ny industri. Norge har vedtatt svært ambisiøse målsetninger for utslippsreduksjoner, og har som mål å redusere norske klimagassutslipp med mer enn 50 prosent innen 2...
2022-12-01
Sopra-Steria-vant-gjev-bransjepris-for-Aker-BP-prosjekt crop

Sopra Steria vant gjev bransjepris for Aker BP-prosjekt

– Det har vært vellykket. Det nye styringssystemet vi har vært med å implementere hos Aker BP sikrer at de ansatte får informasjonen de trenger for å jobbe trygt og effektivt både offshore og på land. Det sier Bernt Gjellestad, som har vært Sopra Sterias prosjektleder for innføring av nytt styringss...
2022-11-07
PAREU922_Hand_valve crop

Robust utforming av pakning rundt spindelen

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologi, presenterer en serie ventiler som er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C, en standard som fastsetter måle-, test- og kvalifiseringsprosedyrer for utslipp fra industrielle ventiler. 
2022-08-22
Equinor co2 transport crop

Vi har muligheten til å oppnå avkarbonisering i stor skala

Equinor skal bygge rørledning for transport av fanget CO2 fra Europa til lagring i Nordsjøen

Sammen med partneren Fluxys vil Equinor utvikle et prosjekt for transport av lagret CO2 fra industri i Nordvest-Europa, og føre det fra Belgia og ut i Nordsjøen til sikre lagringssteder, skriver Equinor i en pressemelding onsdag morgen.
2022-06-30
fiskeanlegg_kar2 crop

Ny, norsk digital pumpeløsning

Sparer opptil 80 prosent energi i lukkede akvakulturanlegg. Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngår samarbeidsavtale med Schneider Electric og revolusjonerer oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg med store energi- og ressursbesparelser. 
2022-06-28
MDV 02 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2022 er publisert

Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte. Mange initiativer er tatt for å produsere batterier, med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO2. Andre grønne industrier er også aktuell for norsk industri. Som produksjon av energibæreren hydrogen. Det sna...
2022-04-27
Fred olsen seawind crop

Skal utvikle planer for hvordan storskala flytende havvind kan bygges ut

Rosenberg Worley og Blåvinge går sammen om havvind

Rosenberg Worley og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted – inngår eksklusivt samarbeid for å utvikle flytende havvind. Samarbeidet viser det store industrielle potensialet som havvind representerer for norsk leverandørindustri.
2022-03-24
Hystar_Alejandro_Firdaus crop

Vil gi betydelige kostnadsreduksjoner for produksjon av grønt hydrogen

Ny teknologi kan gjøre grønt hydrogen mer konkurransedyktig

Enova støtter Hystars teknologi med 38,2 millioner kroner. Hystar vil sammen med Equinor utføre pilottesting av Hystars teknologi for PEM-elektrolysører på Gassco sitt anlegg på Kårstø. Prosjektet er en sentral del i den videre utviklingen av selskapets mer energieffektive teknologi for produksjon a...
2022-03-14
MDV 01 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2022 er publisert

Den alvorligste krisen i skrivende stund er situasjonen i Ukraina. Den vil også påvirke energisituasjonene. Vil gasseksporten fra Russland stoppe opp. Hvordan vil situasjonen utvikle seg, og hva blir påvirkningen og verdens økonomien. Spørsmålene er mange, og svarene er få.
2022-03-04
RIF klima crop

- En nasjonal klimatilpasningsplan må på plass nå

Delrapporten fra FNs klimapanel om behovet for klimatilpasning er skremmende lesning mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Funnene er helt i tråd med de innspill RIF tidligere har gitt til Regjeringen og de andre politiske partiene om et prekært behov for en nasjonal klimatilpasningsplan.
2022-03-01