Egil Reidar Orsal

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.
2020-07-09
reduser klimagass crop

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.
2020-06-16
NFV årsmøte 2020 crop

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnesen (t.v.)

Nytt styre og styreleder i Norsk Forening for Vedlikehold

Onsdag 6. mai avholdt NFV digitalt årsmøte. Alle formaliteter ble fulgt og årsrapport og regnskap ble godkjent med elektronisk avstemning. Noen små endringer i vedtektene, som var foreslått av revisor, ble godkjent. Nytt styre med ny leder ble valgt. Stig Aune fra Okea AS ble ny styreleder.
2020-05-07
MDV 02 20 kol crop

Min Drift og Vedlikehold nr. 02 2020 er publisert

Både Corona pandemi og oljepris som har kollapset vil påvirke det norske samfunn ut 2020. I en så urolig tid er det viktig at vi har tillit til myndighetspersoner. Uroen rundt ansettelse av ny sjef i Pensjonsfondet utlandet gir dessverre uheldige signaler. Den nye sjefen, Tangen, har en lang vei å g...
2020-04-29
Equinor_Hywind Tampen floating wind farm crop

Vi har solid kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser

Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg

Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringsutstyr til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første utstyrskontrakt i markedet for flytende vindkraft.
2020-04-23
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.
2020-03-30
unknown

Overføring av ansatte, materiell, utstyr og kontrakter vil starte umiddelbart

IKM HVAC kjøper Norasol’s HVAC avdeling

HVAC avdelingen til Norasol AS som IKM nå overtar består av elleve godt kvalifiserte personer med pågående oppdrag i inn og utland. Oppkjøpet inkluderer også materiell og utstyr tilhørende avdelingen.
2020-03-02
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2020 er publisert

I vår kontakt med bedrifter har vi registrert et økt engasjement for bærekraftig utvikling. Det gjelder både i produserende industri og på leverandør siden. Equinor har fått størst oppmerksomhet med sin målsetting om å ha nærmest null utslipp av CO2 i 2050.
2020-02-28
Øwre-johnsenkomplett_sjøvannstasjon crop2

Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler

Ny komplett pumperigg

Øwre-Johnsene skal levere en komplett selvsugende pumperigg for sjøvann. Denne gangen med vesentlig større kapasitet enn tidligere leveranse Denne leveransen er uten UV-filter, men med 2 pumper og med en total kapasitet på 420 m3/h.
2020-02-25
VEGAMET-VEGAPULS-crop

Spesielt utviklet for måletekniske enkle applikasjoner

Radar, en bedre ultralyd

VEGA utvider leveringsprogrammet av radarbaserte nivåmålere med prisgunstige enheter for enkle applikasjoner. For noen få år siden startet en ny tidsalder for radarbaserte nivåmålere når VEGAPULS- instrumenter basert på 80GHz måleteknologi ble introdusert.
2020-02-21
DESS Aqua avtale crop

Omfatter leveranse av slanger, fittings, og drift- og vedlikeholdsprodukter

DESS Aqua signerte med TESS

DESS Aqua og TESS har inngått en løpende avtale. Den omfatter blant annet leveranser av slanger og vedlikeholdsprodukter for en estimert verdi på tre millioner kroner årlig.Det er en omfattende samarbeidsavtale som nå er inngått. 
2020-02-19