Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

 • Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Arrangør: Norsk Forening for Vedlikehold
 • Varighet: 2 dager

 • Pris: 9 400,- kr
 • Medlemspris: 7 900,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

 • Grovanalyse/ROS-analyse
 • HAZOP
 • Feilmode- og effektanalyse (FMEA) /Feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)
 • Feiltreanalyse
 • Andre analysemetoder

Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre
sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig. Bruk og anvendelse av analytiske verktøy er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

Del |