Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker – Kategori 1

  • tirsdag 19.oktober kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 28.okt. kl. 16:00
  • Arrangør: NFV

  • Pris: 17200 kr
  • Medlemspris: 14700 kr
  • Info / påmelding

Informasjon

Kurset er for deg som vil oppnå en solid forståelse for hvorfor vibrasjonsmålinger og tilstandskontroll er blitt en så viktig del av moderne vedlikeholdspraksis, og hvilke muligheter og potensiale det har. Kurset vil også dekke forskjellige vedlikeholds strategier og de mest brukte tilstandskontroll teknikker slik som olje analyse, termografering, ultralyd og elektro-motortesting, slik at en etter kurset skal være i stand til å forbedre vedlikeholdsprogrammet, eller i det minste ha en bedre forståelse for det eksisterende vedlikeholdsprogrammet.
Kurset fokuserer på hvordan en driver et tilstandskontrollprogram med periodiske målinger og analyser.
Kurset er iht. til ISO 18436-2.

Mål
Du skal ha en grundig forståelse for det grunnleggende innenfor vibrasjonsanalyse, signalanalyse og data innsamling og tilstandskontroll generelt. Det har vært deltakere som har utalt at dette kurset skulle de hatt for 20 år siden. Da hadde de hatt større suksess med tilstandskontroll programmet.

Eksamen
Kurset varer i 3 1/2 dager og avsluttes med en 2 timers eksamen med 60 spørsmål, «multiplechoise» svaralternativer, for de som ønsker sertifiseringen.
For å oppnå full sertifisering iht. ISO så trenger en minst 6 måneder erfaring. Dersom en består eksamen, men ikke har tilstrekkelig erfaring, vil motta sertifikat som sier at en har bestått kategori I, men mangler erfaring.
Når en har oppnådd tilstrekkelig erfaring kan en melde dette inn til Mobius, og en får da nytt sertifikat tilsendt.

Del |