Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker – Kategori 2

 • tirsdag 07.desember kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 15.des. kl. 16:00
 • Sted: Online
 • Arrangør: NFV

 • Pris: 18900 kr
 • Medlemspris: 16700 kr
 • Info / påmelding

Informasjon

I forhold til kategori I kurset, så er det her sterkt fokus på å konfigurere et måleoppsett og grundig analyse av både tids signal, frekvens spektra og forskjellige resonans tester.
Kurset er iht. til ISO 18436-2.

Læringsmål

 • Hvordan et godt designet Tilstandskontroll program sammen med en RCM tilnærming vil forbedre vedlikeholdsprogrammet, OEE og derfor bunnlinjen
 • Lage et best mulig måleoppsett for de forskjellige maskintyper
 • Beherske analyse av tids signal, og reglene for signal analyse (sinuskurve, harmoniske, sideband og støy)
 • Analyse av vanlige maskinfeil med sterkt fokus på lagerskader og resonans.
Del |