Archer-velger-Sopra-Steria crop

Archer velger Sopra Steria som global digitaliseringspartner

Sopra Steria skal levere helhetlige IT- og digitaliseringstjenester til oljeserviceselskapet Archer. – Selskapet skal igjennom en transformasjonsprosess de neste årene. Vi skal både vokse videre og posisjonere oss i nye markeder. Med denne avtalen tar vi et bevisst kvalitetsløft. Sopra Steria er en meget kapabel leverandør som vi skal jobbe tett og strategisk med, sier Nina Brattetaule, IT- og digitaliseringsdirektør i Archer.

Avtalen dekker alle digitaliseringsbehov, fra IT-drift, applikasjonsutvikling og rådgiving, til sikkerhet og kunstig intelligens, ifølge teknologi- og driftsdirektør Odd Inge Bjørdal i Sopra Steria.

– Archer er et spennende og fremoverlent selskap som vi når skal hjelpe gjennom en omfattende digitaliseringsreise. Vi har inngått en ende-til-ende-avtale der Sopra Steria dekker Archers behov over hele verden, 24/7, 365 dager i året. Vi kommer til å trekke på alle deler av virksomheten vår, både i Norge og internasjonalt, sier han.

Satser på grønn omstilling

Archer har mer enn 4500 ansatte og operer i mer enn 40 land over hele verden. Nina Brattetaule forteller at Archer er på vei inn i nye og strategisk viktige markeder. Ambisjonen er å tilby et bredere spekter av tjenester i årene fremover.

– Trenden går mot at vi får stadig mer av ansvaret som tidligere lå på operatørene, også innen IT, for eksempel datahåndtering, sikkerhet og applikasjonsforvaltning. I tillegg ser vi et voksende behov for å posisjonere oss innenfor grønn omstilling. Dermed øker også behovet for en samarbeidspartner som har både bred tilnærming og spissede fagmiljøer, sier hun.

I tillegg veier det tungt for Archer at Sopra Steria har en sterk forankring i Norge, samtidig som selskapet har en internasjonal organisasjon bestående av 50 000 ansatte i 30 land i ryggen.

– Kombinasjonen av lokal, nasjonal og internasjonal tilstedeværelse er viktig for oss. Dessuten har Sopra Steria fra første medarbeider bygget opp en samlende kultur og identitet i sin organisasjon. Det er nettopp slikt vi ser etter hos en langsiktig samarbeidspartner, sier Brattetaule.

Klar skystrategi med ServiceNow

Archer har i senere tid satset tungt på skyplattformen ServiceNow, og også dette veide tungt i valget av leverandør.

– Vi har en uttalt strategi om å bruke ServiceNow- og Microsoft-teknologi som hovedkomponenter i vår arkitektur. Slik vi opplever det sitter Sopra Steria på det mest kompetente og solide ServiceNow-miljøet i Norge, og derfor velger vi nettopp dem til å forvalte og videreutvikle plattformen vår, sier Brattetaule.

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer