Cermaqs crop

Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.

I hovedsak går bærekraft og lønnsomhet hånd i hånd i lakseoppdrett. For å bygge en virksomhet som er lønnsom over tid, ønsker vi frisk fisk, et rent og levende hav og sterke lokalsamfunn

I Cermaq søker vi å optimalisere og forbedre oss på alle områder. Noen ganger er det konflikt mellom mål. Eksempler nevnt i rapporten er at optimalisering av fiskevelferd i smoltproduksjon krever mer energi, og også lenger bak i verdikjeden øker karbonavtrykket til fôret ved å redusere det marine innholdet i fôret.

Akvakultur er en del av løsningen, men det er også utfordringer vi må overvinne, og dette gjør havbruk attraktivt for engasjerte folk som ønsker å gjøre en forskjell.

Bærekraftsnerdene vil finne vår reviderte bærekraftsrapport som er i henhold til GRI-standardene. Andre vil finne en oversikt i tekst, bilder, grafer og tabeller over våre prestasjoner og hvordan vi jobber med fiskehelse og -velferd, biologisk mangfold i havet, fôr, avfallshåndtering, utslipp og klima, lokalsamfunn og mye mer.

Related links

Cermaqs bærekraftrapport 2022

– Den globale maritime bransjen er i rask endring, og markedet for maritime lav- og nullutslippsløsninger forventes å bli stort. Tidspunktet for å legge frem en norsk maritim eksportsatsing er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på den maritime sektoren er foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen. 

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer