TUNASTUDIO

Ørsted tildelt kontrakt – skal fange 430.000 tonn biogen CO2 og lagre på norsk sokkel

Den danske Energistyrelsen (DEA) har tildelt Ørsted en 20-årig kontrakt til 'Ørsted Kalundborg Hub' som er et prosjekt for karbonfangst og lagring (CCS). Prosjektet innebærer at Ørsted skal etablere karbonfangst ved to danske kraftverker – det treflisfyrte Asnæs kraftverk i Kalundborg i Vestsjælland og ved Avedøre kraftverkets halmfyrte kjele i København. CO2-en skal lagres i Norge.

– Vi er svært fornøyde med utfallet av anbudsprosessen, og vi ser frem til å starte arbeidet med å etablere et karbonfangstanlegg ved to av våre kombinerte varme- og kraftanlegg som går på bærekraftig halm og flis. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er fangst og lagring av biogen CO2 et av verktøyene vi må bruke for å bekjempe klimaendringene, og CCS-prosjektet vårt vil bidra vesentlig til å nå de politisk vedtatte danske klimamålene for 2025 og 2030, sier Ole Thomsen, direktør og sjef for Ørsteds bioenergivirksomhet.

I løpet av 2025 skal kraftvarmeverkene Asnæs og Avedøre begynne å fange og lagre biogent karbon, og i begynnelsen av 2026 skal de to enhetene fange og lagre ca. 430.000 tonn biogen CO2 hvert år. Realiseringen av prosjektet vil være det første skrittet i å etablere en storskala CO2-infrastruktur over hele Danmark, da Asnæs kraftverk ikke bare vil fungere som knutepunkt for fangst og skipsfart av Ørsteds egen biogene CO2, men potensielt også for frakt av  CO2 produsert av andre utslippere.

Ørsted har slått seg sammen med Aker Carbon Capture, den ledende norske aktøren innen karbonfangstteknologi med utprøvd og egenutviklet teknologi. Aker Carbon Capture skal levere fem Just Catch-enheter™ til kraftvarmeverkene. Just Catch™ er et standardisert konsept og et modulært og konfigurerbart system som muliggjør effektiv produksjon og distribusjon av karbonfangstenheter.

– Vi er stolte av vårt partnerskap med Ørsted og ser dette prosjektet som en milepæl for vårt standardiserte Just Catch-tilbud til markedet for mellomstore utslipp. Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted og bidra til deres avkarbonisering og Danmarks CCUS-ambisjoner, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

De 430.000 tonnene med biogen CO2 fra kraftvarmeverkene Asnæs og Avedøre skal skipes til Northern Lights sitt reservoar i den norske delen av Nordsjøen. Ørsted har inngått kontrakt med Northern Lights, som utvikler infrastruktur for CO2-transport og -lagring. Fase én av Northern Lights-prosjektet ferdigstilles i 2024 og er det mest modne karbonlageret i Nordsjøen.

– Vi er veldig glade for at Ørsted har valgt Northern Lights som leverandør av CO2-lagring. Denne avtalen bekrefter det kommersielle potensialet for CCS og viser at markedet for transport og lagring av CO2 er i rask utvikling, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.

Ved å fange det biogene karbonet fra biomassefyrte kombinerte varme- og kraftverk og legge det under bakken, er det mulig å ikke bare redusere, men også fjerne CO2 fra atmosfæren, ettersom biogent  karbon fra bærekraftig biomasse er en del av en naturlig biogen karbonsyklus. Dermed skaper du negative utslipp.

Fjerning av karbon
I mars 2021 signerte Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft en avtale om  blant annet å drive frem prosessen med å oppnå faktisk drift av et kommersielt og teknisk oppsett som kombinerer karbonfangst og ren energiproduksjon via biomassefyrte kraftvarmeverk.  

Som direkte støtte til dette nye prosjektet har Microsoft inngått avtale om å kjøpe 2,76 millioner tonn bærekraftig karbonfjerning av høy kvalitet over 11 år fra fangst og lagring av biogent karbon fra Asnæs kraftverk. Dette representerer en av verdens største karbonfjerningsavtaler målt i volum, til dags dato.

– Vår langsiktige avtale med Ørsted om karbonfjerning av høy kvalitet støtter Microsofts forpliktelse til å bli karbonnegativ innen 2030, sender et sterkt etterspørselssignal for å skalere markedet, og viser kraften i partnerskap og den teknologiske innovasjonen som trengs for å hjelpe verden med overgangen til ren energi, sier Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer i Microsoft.

Avtalen mellom Ørsted og Microsoft viser også den kommersielle verdien knyttet til karbonfangst og fjerning. Gitt at markedet for bioenergibasert CCS fortsatt er umodent, var både danske statssubsidier og Microsofts kontrakt nødvendig for å gjøre dette prosjektet levedyktig.

Dette partnerskapet demonstrerer hvordan karbonfjerningsløsninger kan modnes og skaleres når mottakere, operatører, teknologileverandører og beslutningstakere samarbeider tett. Ved å skape et kommersielt oppsett av negative utslipp som gir åpenhet og senker kostnadene og tiden til markedet for karbonforskyvninger, kan CCS gå fra å være avhengig av subsidier til å operere på markedsvilkår. Dette ligner på utviklingen av andre fornybare energiløsninger, som solenergi og vindenergi.

Ørsted er desuten verdens største havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker. I samarbeid med to av Norges største fornybarselskaper, Hafslund og Fred. Olsen Seawind, ønsker Ørsted å realisere storskala havvind i Norge.

– Som den mest erfarne havvindutvikler i verden har vi store planer om å bidra til å kickstarte en ny industri i Norge med flytende vind sammen med våre Blåvinge-partnere. Norge har en sterk offshore serviceindustri som har svært gode forutsetninger for å levere løsninger som bringer oss nærmere en klimanøytral verden – både når det gjelder CCS og havvind, sier Sebastian Hald Buhl, landesjef i Ørsted Norge.

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer