NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Spesielt for drivsystemer i krevende produksjonsmiljøer hvor industrielle girinstallasjoner vanligvis brukes i sensitive applikasjoner og svikt kan forårsake alvorlige skader, for eksempel innen intralogistikk, næringsmiddelindustrien eller tungindustrien, supplerer tilstandsovervåkingen triaden av giret. enhet, elektrisk motor og frekvensomformer med forbedret sikkerhet og pålitelighet. Det er her tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold kommer inn i bildet: Basert på intelligente algoritmer og programvare i et IIoT-miljø, kan de nettverksbaserte drivenhetene samle tilstandsdataene sine i omformerens egen PLS og forbehandle dem sammen med data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer. Resultatet av forbehandlingen eller de komplette dataene kan eventuelt overføres til en kantenhet. Der administreres og evalueres data fra alle delsystemer. Den er da tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk og tydelig visualisering.

Dataanalyse i stedet for bare datalesing
Et konkret brukseksempel er sensorløs bestemmelse av den optimale oljeskiftetiden basert på oljetemperaturen. Dette er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir. Denne informasjonen i kombinasjon med tilgjengelige girparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne oljeskiftetiden nøyaktig. En fysisk temperatursensor er ikke nødvendig.
Forbehandlingen av drivdata skjer i NORD frekvensomformerens integrerte PLS som brukes som evalueringsenhet. Kunden kan få tilgang til de beregnede dataene via alle vanlige grensesnitt.

Riktig PLS-programvarearkitektur for hver løsning
Drivutstyret kan valgfritt utvides og tilpasses den respektive automatiseringsoppgaven. Kunder kan velge hvilke oppgaver (driftsovervåking, drivkontroll, prosesskontroll) de ønsker å skifte direkte inn i drivverket. I mindre produksjonsområder gir denne skalerbarheten muligheten til å få første erfaringer før omorganisering av anlegget. Det er tre tilgjengelige konfigurasjonsnivåer. På det første nivået utfører drivenhetens PLS kun drivenhetens overvåking. Driftsparametrene er forhåndsbehandlet i PLS og kommunisert til det overordnede kontrollsystemet som er ansvarlig for driv- og prosesskontroll. På middels nivå integrerer PLS'en drivstyringen og kjører også drivrelaterte funksjoner. På det høyere konfigurasjonsnivået erstatter inverter-PLS fullstendig kontrollsystemet på høyere nivå. Bortsett fra kommunikasjonen til en kontrollenhet, kan en lokal databehandling uten internettforbindelse valgfritt bruke dataene.

Seco Solar Panel Installation Seco India crop

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til selskapet.

Les mer
NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

Energieffektivitet opp til IE5+ Effektiv, kompakt og pålitelig

Har høy virkningsgrad over et bredt dreiemomentområde

Den nye IE5+ motorgenerasjonen fra NORD DRIVESYSTEMS garanterer det høyeste nivået av effektivitet og driftssikkerhet, takket være IE5+ teknologi. Det kombinerer fordelene med det modulære systemet med mulighetene for versjonsreduksjon og gir et vesentlig bidrag til å redusere de totale eierkostnadene (TCO).

Les mer
MDV 02 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2022 er publisert

Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte. Mange initiativer er tatt for å produsere batterier, med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO2. Andre grønne industrier er også aktuell for norsk industri. Som produksjon av energibæreren hydrogen. Det snakkes om grått hydrogen, produsert fra naturgass uten fangst av CO2

Les mer
Spirax Andrew Mines WMFTS crop

Watson-Marlow Fluid Technology Group endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Watson-Marlow Fluid Technology Group – en del av Spirax-Sarco Engineering plc, et FTSE 100-selskap – kunngjør i dag at de har endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS). I takt med at selskapet utvikler seg for å møte behovene i de sektorene selskapet betjener etter en periode med god global vekst, inngår navneendringen i en strategi for å levere ende-til-ende-løsninger for væskestyring til kundene sine.

Les mer