Prevas solcelle crop

Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Scatec ASA er et norsk selskap som leverer fornybare energiløsninger med en portefølje på 4,6 GW sol-, vann- og vindkraft i drift og under bygging. For å sikre optimal tilgjengelighet og ytelse av sine solkraftverk bruker selskapet den skybaserte løsningen HxGN EAM, og har valgt Prevas til å implementere løsningen globalt.

Scatec ASA produserer fornybar energi i Afrika, Asia og Latin-Amerika, primært i Laos, Filippinene, Egypt, Sør-Afrika og Uganda. Implementeringen av HxGN EAM startet ved to av anleggene høsten 2018, og deretter har den gradvis blitt implementert andre steder.

- I begynnelsen var utfordringen å få et godt nivå og god struktur på informasjonen som samles inn ved de forskjellige anleggene, sier Bjørn Moland, prosjektleder for implementeringen og Produktsjef for HxGN EAM i Prevas.

I dag har Scatec 20 solcelleanlegg i 10 land. HxGN EAM brukes til å sentralisere vedlikeholdsinformasjon og digitalisere O&M-prosesser som forebyggende og korrigerende vedlikehold, men systemet er også integrert med Scatecs sentrale overvåkingssystem som varsler om feil som krever utbedring. Da opprettes det automatisk en arbeidsordre i HxGN EAM, der utført arbeid også blir dokumentert.

I tillegg til integrasjonen med det operative kontrollsystemet, kommuniserer HxGN EAM også med Scatecs Azure Data Platform og all data behandles videre for rapportering og analyse i PowerBI – Scatecs BI-løsning. Dataene fra både HxGN EAM og Scatecs sentrale overvåkingssystem gir for eksempel innsikt i produksjonstap, tidsbruk, responstid, feiltyper og materialforbruk. 

- Helt siden starten har Prevas vært en sikker og pålitelig samarbeidspartner, sier Birkholz, som fra Scatecs side var ansvarlig for implementeringen av HxGN EAM. Hvis det oppstår utfordringer eller problemer, vet vi at vi alltid vil få hjelp til å løse dem.

HxGN EAM er eid av Hexagon og er et av verdens mest brukte service- og vedlikeholdssystem, med flere tusen kunder innen offentlig og privat sektor. I Norden leveres systemet av Prevas, som er Premier Channel Partner for løsningen. Scatec hadde allerede bygd solcelleanlegg for storskala produksjon siden 2019, men de brukte ikke et vedlikeholdssystem da Prevas kom inn i bildet.

Mer om samarbeidet mellom Prevas og Scatec.  

Ragasco - Effektivare lagerstyrning och mindre svinn crop

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, verdensledende produsent av kompositt gassbeholdere, har oppnådd stor suksess gjennom effektiv og automatisert produksjon med minimal nedetid. Prevas har bistått med implementering av lagerstyring i HxGN EAM. 

Dormer E55 - Power Tool Taps crop

Dormer Pramet tilbyr større utvalg av sporing, runde HSS-verktøy og vedlikeholdsløsninger

Dormer Pramet utvider produktporteføljen for sporing og avstikking og introduserer nye HSS-bor, gjengetapper og vedlikeholdsverktøy med høstens produktlansering.

TXO ledere crop

Infinigate i nytt samarbeid med TXOne - skal styrke OT-sikkerheten i industrien

Tradisjonelle IT-sikkerhetsløsninger er ikke tilstrekkelige

OT-Cybersikkerhetsselskapet TXOne kunngjør i dag at de har inngått en ny samarbeidsavtale med IT-sikkerhetsdistributøren Infinigate. Samarbeidet er en del av begge parters arbeid med å styrke OT-sikkerheten for bedrifter innen industri, produksjon og kritisk infrastruktur. 

Les mer
Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer