Ragasco - Effektivare lagerstyrning och mindre svinn crop

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, verdensledende produsent av kompositt gassbeholdere, har oppnådd stor suksess gjennom effektiv og automatisert produksjon med minimal nedetid. Prevas har bistått med implementering av lagerstyring i HxGN EAM. 

Denne løsningen har revolusjonert deres lagerhåndtering og resultert i betydelige fordeler, inkludert reduksjon av svinn og mer kontroll i den daglige driften.

- Hexagon Ragasco produserer kun på ordre og fra kunder over hele verden, og de står ofte ovenfor korte tidsfrister. Dette gir dem en betydelig konkurransefordel i bransjen. Deres avanserte produksjonslinje kan produsere én gassbeholder hvert 10,5 sekund. Oppetid på fabrikken er helt kritisk for vår leveranseevne og da må de små vedlikeholdsvinduene vi har utnyttes maksimalt, sier Atle Rørhus, som er en av hjernene bak den helautomatiserte driften.

Før implementeringen av lagerstyringsløsningen brukte Hexagon Ragasco manuelle rutiner for å holde oversikt over reservedeler, verktøy og lagerbeholdning. Etter innføringen av den nye løsningen har de opplevd betydelige forbedringer, med færre feilregistreringer, redusert svinn, og lavere antall avvik ved varetelling. Dette har resultert i en mer effektiv lagerstyring, og bidrar til å optimalisere driftsprosessene.

- Tidligere måtte vi ofte iverksette «Express-leveranser» med tilhørende kostnader når kritiske deler ikke var tilgjengelig på lager. Nå jobber vi mye mer effektivt, og har full tillit til at vi alltid har de delene vi trenger tilgjengelig, sier Emil Nordsetmoen, systemansvarlig for HxGN EAM ved Hexagon Ragasco, som har jobbet med utviklingen av integrasjonen sammen med Prevas. Det blir også enkelt og oversiktlig for neste person som overtar skiftet å gjenoppta arbeidet slik at nedetiden minimeres.

Integrasjonen av lagerrobot og EAM-løsning har vist seg å være en kraftfull kombinasjon for Hexagon Ragasco. 1 + 1 er blitt 3. Gjennom å unngå dobbeltregistrering, reduksjon av menneskelige feil, eliminering av kostbare hastebestillinger og minimalisering av nedetid på fabrikken, har de oppnådd en betydelig forbedring i effektiviteten og produktiviteten. I tillegg har den effektive lagerhåndteringen bidratt til å redusere klimaavtrykket og sikre en bærekraftig produksjon. 

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

ABB besparelse crop

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.

AF crop

AF Gruppen og Aventi med stor avtale i Innlandet

AF Gruppen har inngått avtale med Aventi og samarbeidspartner Omega Holtan om totalunderentreprise for elektro- og automasjonsarbeidene på AFs E6-prosjekter i Innlandet. Avtalen omfatter prosjektering og bygging av elektro- og automasjonsanlegg i prosjektet E6 Storhove – Øyer, hvor AF Gruppen er godt i gang med anleggsarbeidene. Den nesten ti kilometer lange strekningen inkluderer blant annet den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen.

NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

IE5+ synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS. Banebrytende når det gjelder å spare CO2 og material

Tilbyr en konstant høy virkningsgrad på opptil 93 prosent

De europeiske standardene DIN EN 60034-30-1: 2014-12 (nettdrift) og DIN VDE 0530-30-2: 2019-02 (frekvensomformerdrift) definerer de fire effektivitetsklassene for elektriske motorer fra IE1 til IE4+. Basert på de underliggende kriteriene er enda mer effektive stasjoner kjent som IE5 innen industrien.