ABB besparelse crop

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.

  • Energianalyser utført på mer enn 2000 motordrevne systemer viser en gjennomsnittlig potensiell energibesparelse på 31 prosent per motor.
  • Total energibesparelse i motordriftenes levetid tilsvarer årlig forbruk* i 1,25 millioner husholdninger.
  • Kutter opp mot 1,5 millioner tonn av CO2-utslipp med en tilbakebetalingstid ned mot 3 måneder, avhengig av regional energimiks og -kostnad.

Med en energianalyse så kan bedrifter identifisere hvilke motordrevne systemer som gir størst energibesparelse ved en modernisering, og derved gjøre målrettede investeringer med kort tilbakebetalingstid (ROI). Energianalysene er basert på driftsdata fra alle motordrevne systemer i et anlegg. Applikasjonseksperter fra ABB sammenligner data med en forventet ytelse hvis driften optimaliseres ved bruk av frekvensomformer, oppgradering eller modernisering av utstyret.

Energioptimalisering gjør det mulig for bedrifter å redusere energiforbruket og kutte CO2-utslipp, og i tillegg oppnå rask tilbakebetaling på investeringen, basert på energimiks og kostnadsnivå i landet hvor driften kjøres. For eksempel så tilsvarer 2,1 TWt energibesparelse et kutt i CO2-utslipp på 1,5 millioner tonn og en tilbakebetalingstid på seks måneder i UAE. Alternativt, hvis alle motorene driftes i Tyskland, kuttes CO2-utslippene med 940 tusen tonn med en tilbakebetalingstid på kun 3 måneder (**). Disse kuttene kompenserer for totale utslipp fra kullkraft med 2 måneder i Tyskland og 3 måneder i UAE.

- Mens verdens ledere diskuterer hvordan man skal bekjempe klimaendringene på COP28 neste uke, viser våre analyser at det er fullt mulig allerede i dag å gjøre det rette for kloden – og for industrien. En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent viser et formidabelt utappet potensiale for å akselerere omstillingen til lavutslippssamfunnet med eksisterende teknologi, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge.

Med mer enn 300 millioner elektriske motordrifter globalt så er det stort potensiale for å redusere energiforbruk og kutte CO2-utslipp, spesielt når en tar i betraktning at cirka halvparten av disse er over 20 år gamle og enkelt kan erstattes med moderne høyeffektiv teknologi.

Motorene som er analysert i denne studien, er i drift i mange forskjellige bransjer, som f.eks. næringsmiddel, kjemisk industri, energi og HVAC, samt forskjellige applikasjoner som pumper, vifter og andre motordrevne systemer. Ved hjelp av energianalyser så er det blitt mulig å sammenligne drifts- og ytelsesmønster på tvers av applikasjoner, hvorav vifter og pumper gjerne gir det største potensialet for effektivisering. Analysen viser også at motorer som ikke styres med frekvensomformer (VSD) gir det største sparepotensialet. Med VSD kan hastighet og/eller dreiemoment styres ut fra reelt behov, og dermed reduseres energiforbruket betydelig.

Disse funnene støtter rapporten «The Case for Industrial Energy Efficiency» som nylig ble publisert av Energy Efficiency Movement. Denne rapporten sikter mot å gi industrielle ledere viktig innsikt i hvordan 10 tiltak – basert på vel utprøvd teknologi – har betydelig innvirkning på kostnader og utslipp, og som i tillegg kan implementeres uten komplekse eller kostnadskrevende prosjekter.

 

SKF ansys-app-top crop

Mindre CO2 med CO-design

Visste du at den største miljøpåvirkningen fra lagre kommer fra bruksfasen? Hvis man velger og designer lagre som minimerer friksjonen, kan det derfor være svært positivt for det samlede industrielle CO2-avtrykket.

OO Egenproduserte-tetninger crop

Egenproduserte tetninger

Otto Olsen AS presenterer en brosjyre med en oversikt over tetningene selskapet produserer i sine lokaler på Skedsmokorset. I sortimentet finner brukeren et bredt spekter av maskinerte tetninger og pakninger i ulike materialer, hentet fra ledende europeiske produsenter. 

Les mer
TCS gen AI crop

TCS lanserer nytt satsningsområde for generativ KI i samarbeid med AWS

Etter å ha gitt 150 000 konsulenter opplæring i generativ KI tar TCS neste steg ved å lansere et nytt forretningsområde i samarbeid med AWS. De skal ta i bruk rammeverk for ansvarlig utvikling av KI samt selskapets innovasjonshubber (Pace Ports™) for å bygge et bredt tilbud til ulike bransjer.

Parker  mobil crop

Parker Service Master COMPACT for overvåking og diagnostikk på stedet

Parker Hannifin lanserer Parker Service Master COMPACT. Det er en kraftig enhet som leverer overvåking og diagnostikk i sanntid for mobilt utstyr og bruksområder innen industriell hydraulikk. Den er utformet i et robust IP65-hus med oljebestandig gummibeskyttelse og er egnet for bruk i tøffe miljøer i industrisektoren, blant annet bygg og anlegg, landbruk, jernbane og forsvar.