Rafnes Enova crop

Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp

Enova støtter ny grønn teknologi i Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes med 137,9 millioner kroner

Inovyn Norge vil ta i bruk ny og verdensledende teknologi for å elektrifisere produksjon av vinylklorid. Denne nye teknologien vil gjøre det mulig å erstatte fossile energibærere i produksjonen med fornybar elektrisk energi. - Dette er et prosjekt som kan ta Inovyn Norge nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling i norsk petrokjemisk industri, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Viktig steg
Prosjektet vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene på Rafnes med opp mot 21 000 tonn CO2 i året, forklarer fabrikkdirektør Rodney Ishak i INOVYN.

-Prosjektet inngår i et veikart for en trinnvis avkarbonisering av vår virksomhet i Norge der bruk av fornybar vannkraft spiller en viktig rolle. Planene innebærer utvikling og uttesting av ny, uprøvd teknologi som alltid innebærer risiko.

-Støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre denne typen ambisiøse prosjekt som er nødvendig for at vi skal nå være klimamål, sier Geir Tuft, konsernsjef i INOVYN.

Teknologisk hamskifte
Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp. I global sammenheng produserer norsk industri allerede med et lavt klimafotavtrykk.

- Men det er ikke rom for disse utslippene, hvis vi skal nå klimamålene for 2050. De neste tiårene må industrien gjennomføre et stort teknologisk hamskifte. Det er risikofylt å gå først og derfor har Enova en spisset satsing rettet mot energi- og klimatiltak i industrien. Dette er et prosjekt som vi ser fram til å følge, sier Nakstad.

- Industrien er blant våre fremste klimaløsere. Dette er et inspirerende prosjekt som bidrar til å utvikle ny innovativ teknolog som gjør det mulig å erstatte fossil energi i industrien. Det er viktig og bra at selskaper som INOVYN går foran og viser hva som er mulig, vi trenger flere slike prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Les mer om Enovas industrisatsing på www.enova.no

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer