Rockwool crop

Vil fortelle om våre forventninger til prosjektet og hvilke ambisjoner vi har

Erna Solberg ønsker mer kunnskap om miljøprosjekt ved produksjon av steinullisolasjon

Ved ROCKWOOLs fabrikk i Moss, som er en hjørnesteinsbedrift med over 130 ansatte, er det igangsatt et stort miljøprosjekt for å redusere CO2-utslippene fra produksjonen av steinullisolasjon.

I korthet går prosjektet ut på å elektrifisere steinullproduksjonen, noe som gir en reduksjon på nærmere 80 % av CO2-utslippene og en reduksjon i avfallsmengden fra egen produksjon på 90-95 %.

Prosjektet med ny elektrisk smelteovn skal stå ferdig i september 2020 og har en investeringsramme på 340 millioner kroner – hvorav Enova støtter prosjektet med 101,5 millioner.

For å få nærmere kunnskap om prosjektet kommer statsminister Erna Solberg på besøk til fabrikken tirsdag formiddag, den 28. mai.

Vi er svært stolte over å få statsministeren på besøk og synes det er spennende at hun og hennes medarbeidere ønsker å få mer informasjon om det igangsatte miljøprosjektet vårt i Moss, forteller administrerende direktør Morten Andersen hos AS ROCKWOOL.

Under besøket vil vi fortelle om våre forventninger til prosjektet og hvilke ambisjoner vi har videre, fortsetter Andersen.

ROCKWOOLs isolasjonsprodukter, som er basert på stein og er 100% resirkulerbare, har alltid hatt en viktig positiv innvirkning på klimaet. I 2016 forpliktet selskapet seg til å avkarbonisere produksjonsanleggene globalt for å kunne redusere karbonutslippene med
20 % innen 2030. Overgangen til elektrisitet ved fabrikken i Moss er et viktig ledd i denne forpliktelsen og et steg i utviklingen av en grønnere produksjon og forbedret ressursutnyttelse, sier en engasjert Andersen.

- Vi ønsker også å understreke for statsministeren det meget gode samarbeidet vi har hatt med Enova og den støtten vi har fått fra dem til dette pilotprosjektet, avslutter han.

Fabrikken i Moss har tidligere brukt en koksdrevet ovn til å smelte stein til steinull som er den vanlige fremgangsmåten i bransjen. Ingeniørene hos ROCKWOOL er nå i gang med å utvikle en helt ny elektrisk ovn som er den aller første i sitt slag, og som vil gjøre produksjonen mer klima- og miljøvennlig.

Dette har også stor betydning for lokalmiljøet rundt den sentrumsnære fabrikken like ved havna i Moss, forteller Erik Ølstad som har ledet fabrikken gjennom flere omstillings- og utviklingsprosjekter siden han overtok som fabrikksjef for 10 år siden.

- Utvikling av banebrytende teknologi og overgang til elektrisk smelteovn vil ikke bare gi reduserte utslipp og mindre produksjonsavfall, men også redusert støy for lokalbefolkningen. Vi kommer til å bruke langt mer raffinert steinmateriale enn vi gjør i dag. Dette vil gi en betydelig støyreduksjon fra havnen når skipene losses. I tillegg skal det bygges et lydisolert lager på fabrikkområdet som også vil redusere aktivitetsstøyen.

Erik Ølstad påpeker at den nye miljøsatsingen ved fabrikken innebærer et kompetanseløft i ny teknologi som de ansatte vil ha nytte av - både nå og fremtiden. For denne investeringen medfører en ”vinn-vinn situasjon” ikke bare for miljøet, men også for de ansatte og for oss som bedrift, avslutter en spent fabrikksjef.

reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Maintech leie crop

Teknisk sjef eller Vedlikeholdssjef til utlån

Har opparbeidet oss en arbeidsstokk med dyktige og erfarne vedlikeholdsledere

En av de viktigste prosessene i ethvert selskap er å vedlikeholde produksjonsutstyret. Sikker og lønnsom drift er fundamentet for alle virksomheter. Derfor er man avhengig av en vedlikeholdsavdeling som arbeider strukturert med kontinuitet.

Les mer
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Enklere produksjon, logistikk, lagring og service

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

Les mer
Patrik olsson

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

Styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndter

26. mai ble Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved Preems raffineri i Lysekil igangsatt. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres, fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet vil legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.

Les mer