Xylem fly-ash-removal crop

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen. Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". 

Men flere og flere operatører bruker ny teknologi og omdanner slamrester for å gjenvinne mineraler eller metaller som ligger igjen i den første behandlingslinjen. Xylem er her for å hjelpe.Du har vanligvis to alternativer når det gjelder behandling av slamrester: Føre pumpen til de faste stoffene eller flytte de faste stoffene til pumpen. Xylem tilbyr ikke bare slampumper, men vi designer også systemene og rørene, leverer kraft, installerer utstyret og passer på det for deg. Vi vil sikre at du:

Det krever en helt spesiell bedrift for å håndtere flygeaske.

Flygeaske er typisk innfiltret av tungmetaller som arsenikk, kvikksølv og bly, og er et av de verste bruksområdene i forhold til et pumpe- og slitasjesynspunkt. Det er ikke hvilket som helst utstyr eller pumpe som kan oppfylle miljøkravene. Slampumpen fra Xylem har en bakoverlent skovl for å håndtere slitende slamprodukter som flygeaske.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
AVEVA data crop

Godt vedlikehold er avhengig av gode data

Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssysteme

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift. Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene, for eksempel dataene. Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene.

Les mer
BP PR MAIN IMAGE crop

bp utvider samarbeidet med det norske softwareselskapet Aize

Samarbeidet vil utvikle og effektivisere prosesser rundt vedlikeholdsaktiviteter

Det gjelder for alle installasjoner i Nordsjøen. Softwareselskapet Aize og bp har inngått en avtale som utvider partnerskapet til alle fem installasjoner bp opererer i Nordsjøen.

Les mer