Xylem fly-ash-removal crop

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen. Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". 

Men flere og flere operatører bruker ny teknologi og omdanner slamrester for å gjenvinne mineraler eller metaller som ligger igjen i den første behandlingslinjen. Xylem er her for å hjelpe.Du har vanligvis to alternativer når det gjelder behandling av slamrester: Føre pumpen til de faste stoffene eller flytte de faste stoffene til pumpen. Xylem tilbyr ikke bare slampumper, men vi designer også systemene og rørene, leverer kraft, installerer utstyret og passer på det for deg. Vi vil sikre at du:

Det krever en helt spesiell bedrift for å håndtere flygeaske.

Flygeaske er typisk innfiltret av tungmetaller som arsenikk, kvikksølv og bly, og er et av de verste bruksområdene i forhold til et pumpe- og slitasjesynspunkt. Det er ikke hvilket som helst utstyr eller pumpe som kan oppfylle miljøkravene. Slampumpen fra Xylem har en bakoverlent skovl for å håndtere slitende slamprodukter som flygeaske.

871509936

Uddeholm sparer energi ved hjelp av systemer fra Prevas

FOCS kan beskrives som et overvåkende kontrollsystem

Uddeholm velger å utvide eksisterende installasjon av FOCS, et ovnsstyrings- og optimaliseringssystem som er utviklet av Prevas, til ytterligere 20 ovner. Utrullingen pågår fra og med første kvartal 2023 til og med første kvartal 2024. Fra før er løsningen installert på 10 ovner.

Les mer
Fossilfri jern crop

HydrogenPro bekrefter FEED-studie med Fortum og SSAB på 700MW fabrikk

HydrogenPro deltar som en del av Fortums FEED-studie, lansert tidligere i år. Fortum, et nordisk energiselskap fra Finland, og SSAB, en svensk stålprodusent, skal utforske mulighetene for å produsere direkte redusert jern med grønt hydrogen i Raahe, Finland.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer
MDV 03 2023 kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2023 er publisert

Samarbeid er et stikkord som blir sentralt i fremtiden. Det gjør også endringsvillighet. Endringsledelse vil bli like viktig som teknologiledelse. Teknologi er uten verdi hvis fagfolkene ikke følger og utnytter mulighetene som tilbys.

Les mer