Beerenberg crop

Veldig fokusert på utvikling av bærekraftig materialteknologi

Fortsetter satsningen på teknologi og kompetanse

- Vårt hovedmål er å bli enda bedre til å beskytte våre oppdragsgiveres verdier. Dette skal vi gjøre ved kontinuerlig å søke etter ny teknologi, for å levere våre tjenester og produkter mer miljøvennlig og effektivt med enda bedre sikkerhet, forteller Arild Apelthun, konsernsjef i Beerenberg.

Helt siden slutten av 1970-tallet har Beerenberg levert tjenester som sikrer verdiene til sine oppdragsgivere innen et bredt spekter av industrier. I starten var selskapet tyngst eksponert mot skipsindustrien. Deretter har olje og gass hatt hovedfokuset, samtidig som selskapet de siste årene har diversifisert kundespekteret sitt til også å inkludere landbasert industri.

- I økende grad ser vi for oss å utnytte kompetansen vi har utviklet gjennom mange år i olje og gass også innenfor andre bransjer, forteller konsernsjef Arild Apelthun.

Rekordhøyt aktivitetsnivå
Beerenberg har lagt bak seg et godt 2019 med et rekordhøyt aktivitetsnivå i løpet av høsten. Særlig var det den store stansen på Mongstad som genererte mye aktivitet.
- Dette var en virkelig styrkeprøve. Som et eksempel var det nok ikke noe selskap i Norden som hadde så mye tonnasje stillas som Beerenberg i denne perioden, og alt var i bruk. Gjennom god planlegging og dyktig gjennomføring sikret vi at arbeidet ble utført både i henhold til en høy kvalitetsstandard og innenfor god HMS, forteller Apelthun.

Bærekraft i praksis
Energiforbruket i verden er økende. Heldigvis går utviklingen innen fornybar energi fort, samtidig som alle realistiske fremtidsprognoser viser at det vil være behov for olje og gass også i fremtiden.
- Ved siden av fokuset på utnyttelse av teknologi og utvikling av medarbeidernes kompetanse, er vi veldig fokusert på utvikling av bærekraftig materialteknologi. Hele tiden jobber vi med mer innovative løsninger særlig innen isolasjon. Også i et miljøaspekt, slik det nylanserte produktet Oryza-Siler et godt eksempel på, sier Arild Apelthun. ( Les nyhetssaken om Oryza-Sil)
Samler alle i Beerenberg
I fjor ble datterselskapet Benarx Solutions innfusjonert i Beerenberg. Nå følger også de andre datterselskapen i konsernet etter og bytter navn til Beerenberg.
- Dette er et ledd i forenklingen av selskapsstrukturen og ensretting av konsernet. Samtidig videreføres våre isolasjonsprodukter under varemerket Benarx®. Websiden www.benarx.com er nå en ren produktside.

Benarx Korea Ltd forandrer navn til Beerenberg Korea Ltd.
Benarx Asia Pacific Pte Ltd forandrer navn til Beerenberg Singapore Pte Ltd.
Benarx Solutions Poland Sp. z o.o. forandrer navn til Beerenberg Poland Sp. z o.o.
Og sist men ikke minst så forandrer Bouvet Industries navn til Beerenberg Industri AS.

 

MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer
Fuchs rense crop

Ny supereffektiv rengjøring for hydraulikk- og sirkulasjonssystemer

Kombinerer ekstremt effektiv rengjøring med utmerket oksidasjonsstabilitet

Kanskje har du, i likhet med mange andre, dårlige erfaringer med at belegg eller andre oljerester har forårsaket store problemer i sirkulasjons- og hydraulikksystemer. FUCHS lanserer nå en ny, svært effektiv og enkel løsning på problemet: RENOLIN CLEAN.

Les mer
Sky crop

Skyløsningene til Microsoft og Google angripes som aldri før

Det er ikke nok med ett sikkerhetslag når man tar i bruk skytjenester

Antall trusler via e-post har økt kraftig på ett år og det er spesielt skyløsninger som Office 365, OneDrive, Gmail og Google Drive som blir angrepet. Det kommer frem i en fersk rapport fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Les mer
NORD app crop

Service via APP for mobil

Brukes til drivovervåking via et dashbord

NORD DRIVESYSTEMS blir mobile: Med appen NORDCON APP og Bluetooth-enheten NORDAC ACCESS BT har drivspesialisten laget en mobil løsning for idriftsetting og service av alle NORD-drev.

Les mer