JB ERP crop

Bruker det skybaserte ERP-systemet på alt, fra kalkyle til faktura.

Fullstendig skybasert. Fullstendig papirløst.

På veggen ved hver av de 12 CNC-maskinene ute i produksjonen henger det en skjerm som er utstyrt med en web-basert ProdSys-app. JB Maskinering bruker det skybaserte ERP-systemet på alt. Fra kalkyle til faktura. Og når detaljer om tilbudet til kunden er lagt inn, og produktet er ferdig kalkulert, sendes tilbudet videre direkte fra ProdSys til kunden. 

Gründer og systembygger Sigurd Hildal hos PSIT Software AS som står bak ERP-systemet, uttaler helt ubeskjedent: – Når jærbuingene ser et behov, så skal det løses! Dette dreier seg om ekte Jær-holdning. På sine hjemmesider fremmer JB Maskinering AS at krav til ytelse og belønning etter innsats og resultat står sentralt i visjonen for fremtiden. Med en slik forretningsidè, og et selvpålagt krav om høy forretningsmoral, skal Bryne-bedriften markere seg som et betydelig, effektivt og lønnsomt firma. Og for å bli nettopp effektiv og lønnsom – ble et nytt ERP-system et viktig skritt på veien.

I jakten som fulgte skilte det skybaserte ProdSys seg raskt ut som favoritt. Fra ord til handling: Implementeringstiden, ble ganske kort.

Les hele artikkelen her.

Alfa Laval crop

Ny pumpehåndbok fra Alfa Laval

Alfa Laval har nettopp publisert en helt ny utgave av selskapets anerkjente pumpehåndbok. Håndboken på 375 sider er gratis og inneholder vitenskapelig informasjon om grunnleggende pumpefunksjonalitet og grundige retningslinjer for dimensjonering og valg av riktig pumpetype for optimal virkningsgrad. 

OO Logistikksenter Ålesund crop

Otto Olsen AS styrker sin markedsposisjon gjennom overtakelse av Parker Hannifin logistikksenter i Ålesund

Otto Olsen AS, en ledende leverandør innen tekniske løsninger og produkter i Norge, kunngjør med glede overtakelsen av Parker Hannifin logistikksenter i Ålesund. Denne overtagelsen vil ytterligere styrke Otto Olsen AS sin tilstedeværelse i det norske markedet. Transaksjonen forventes å bli avsluttet 30. april 2024.

Bygger verdens grønneste sinkverk

Bygger verdens grønneste sinkverk

I industribygda Odda er Fastlands-Norges største industriprosjekt, med en samlet investeringsramme på 850 millioner euro, nå i ferd med å realiseres. – Boliden har lagt 850 millioner Euro på bordet og bygger nå verdens grønneste sinkverk i Odda.

MDV 01 2024 kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 01 2024 er publisert

Redaksjonen får tilsendt en mengde nyheter innen alle fagfelt, hvor KI er hovedtema. Vedlikeholdsfeltet er intet unntak. I noen utstrekning blir vedlikeholdsarbeidet endret når KI blir en del av det daglige arbeidet. For det første vil man få mer data som grunnlag for å ta beslutninger. Det viktige i denne sammenheng er å ha god kvalitet på dataene.