Aker Solutions Verdal Goodtech crop

Aker Solutions bygger et verdensledende produksjonsanlegg

Goodtech og Aker Solutions fortsetter transformasjonen i Verdal

Goodtech informerte 10. mai 2023 om samarbeidet med Aker Solutions Verdal, hvor deres prefabrikasjon av komponenter til store stålkonstruksjoner skal transformeres gjennom moderne robotiserings- og digitaliseringsteknologi. Prosjektet er banebrytende og utnytter tilgjengelig teknologi og kompetanse i prosessen med å automatisere produksjonslinjene.

Omfanget av prosjektet da samarbeidet først ble rapportert i mai 2023 var avgrenset til 100 MNOK, og prosjektet er nå over i neste fase. I den forbindelse har Aker Solutions og Goodtech inngått en kontrakt på om lag 300 MNOK som inkluderer de ~100 MNOK som allerede er børsmeldt.

«I dette prosjektet bygger Aker Solutions et verdensledende produksjonsanlegg lokalt på Verdal. Goodtech er involvert i flere slike prosjekt, hvor kundene våre utvider og digitaliserer produksjon i Norden, istedenfor å kjøpe ferdigproduserte produkter fra utlandet. Et slikt skifte reduserer fotavtrykket fra transport drastisk, samtidig som vi bidrar til å øke konkurransekraft for lokal industri», kommenterer konsernsjef i Goodtech, Margrethe Hauge.

Prosjektet ble igangsatt i forbindelse med at Aker Solutions i desember 2022 ble tildelt nye feltutbyggingskontrakter for Aker BP.

«Hoveddelen av kommende investeringer vil være på selskapets norske verft, for å oppgradere fasilitetene og forbedre fremtidig aktivitet. På Aker Solutions’ verft i Verdal, vil selskapet investere i en robotisert og automatisert produksjonslinje for å sikre gjennomføring og fremdrift av disse viktige prosjektene gjennom forbedret produktivitet og HSSE», har Aker Solutions tidligere kommentert i en egen pressemelding.

Majoriteten av prosjektet skal leveres i H1 2024, og vil trekke på Goodtech sin ledendekompetanse innenfor prosjektledelse, programmering, industriell IT, mekanisk, robotisering og automatisering, for å sikre at selvkjørende kjøretøy (AGV), roboter, scanning, IT- og automasjonsarkitektur (OT) og softwareapplikasjoner er integrert og koordinert for optimal produksjon.

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer