Goodtech Wacker crop

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Goodtech får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern i prosjektet som starter i løpet av sommeren 2022, og skal stå ferdig våren 2023.

«I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget automatiseres og utvides/bygges om. Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga. løsning, pris, kompetanse og fleksibilitet, i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet. I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging, og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør», uttaler Petter Bakken, elektrosjef hos Wacker Holla.

Konsernsjef Margrethe Hauge understreker

«Vi har jobbet tett sammen med Wacker Chemicals Holla i flere prosjekt og har god erfaring med samarbeidet. Det er svært gledelig at de igjen velger Goodtech! Vi ser frem til å gjøre en god leveranse innen våre kjerneområder sammen med teamet i Wacker Chemicals, som vi opplever som en innovativ og fremoverlent partner».

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer