Hvordan gjennomføre en skadeanalyse?

  • onsdag 27.oktober kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 28.okt. kl. 16:00
  • Sted: Høvik
  • Arrangør: NFV

  • Pris: 9200 kr
  • Medlemspris: 7900 kr
  • Info / påmelding

Informasjon

Materialrelaterte skader påvirker sikkerhet, miljø og økonomi.
Det å gjennomføre en materialskadeundersøkelse er viktig av to hovedårsaker;
1) Læring
2) Hindre gjentakelse
Det er derfor viktig å vite hvordan man skal gjennomføre en skadeundersøkelse på mest mulig effektiv måte. Gjennom dette kurset ønsker vi å formidle ”beste praksis” innenfor området. Kurset er praktisk rettet, presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres i praksis.

Funksjonaliteten til strukturer, utstyr og komponenter avhenger i stor grad av hvilke materialer som velges og miljøet og driftsbetingelsene som de er eksponert mot. Dessverre oppstår det av og til materialrelaterte skader under drift. Noen ganger er det enkelt å fastslå skadetype og forklare årsaken til skaden. Andre ganger er vanskeligere og mer omfattende undersøkelser nødvendig for å finne rotårsaken til at skaden oppstod. I slike tilfeller er det viktig å ha etablert en systematikk for å sikre at alle muligheter gjennomgås og at alle viktige informasjonskilder (som prosess-/operasjonsbetingelser, driftshistorikk, vedlikehold, inspeksjon) blir systematisert og analysert.

Materialskader skjer i de fleste bransjer som bygg og anlegg, transportsektoren, landbasert industri, havbruksnæringen og energi-produksjon. Selv om det ofte er det økonomiske aspektet som trekkes frem ved skader, har vi flere eksempler gjennom de siste årene hvor material relaterte skader også har ført til alvorlige personskader og dødsfall.

Del |