Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. Dersom Glitre Energi beslutter å realisere hydrogenanlegget vil HYDS også få oppdraget med å bygge og drifte det.

– Dette er et veldig spennende pilotprosjekt med et fremoverlent kraftkonsern. I utviklingsfasen kommer vi til å jobbe tett med Glitre Energi både på byggsiden og med å sikre markedspotensialet. Dette gir oss også en inntreden på Østlandet. Potensialet er stort og vi legger til rette for en skalerbar utvikling, sier Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS.

Fra før har HYDS to anlegg under bygging, ett på Stord og ett i Egersund. Dersom anlegget til Glitre Energi realiseres vil HYDS være totalleverandør, og levere nøkkelkomponenter som elektrolysør og kompressor.

– I tillegg skal vi ha et koordinerende driftsansvar. Der kommer kompetansen vi opparbeider oss fra de to andre anleggene godt med, sier Hagen.

HYDS ble etablert i mars 2021 med Sunnhordland kraftlag og Liquiline som eiere.

Skal utnytte vannkraften bedre

Glitre Energi vurderer å investere i hydrogenproduksjon for å utnytte strømproduksjonen i elvekraftverk mer optimalt.

– Med våre elvekraftverk har vi en begrenset mulighet til å regulere vannet i vassdragene. Gjennom denne piloten ønsker vi å se om hydrogenproduksjon kan øke verdien av vannkraften, ved å bruke tidene med lav pris til å produsere hydrogen, forteller Martine Andersen Ulvin, prosjektleder i Glitre Energi.

Ønsker å bytte ut diesel med hydrogen

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen. Gjennom prosjektet ønsker Glitre Energi å bidra til at anleggsbransjen erstatter diesel med hydrogen.

– Verdikjeden rundt hydrogen er fortsatt veldig umoden, og trenger aktører som kan løfte den og få i gang et marked. Vi er et kraftkonsern som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og prøver med dette pilotprosjektet å ta et tak for å styrke verdikjeden, sier Ulvin.

– Det at HYDS kan levere et nøkkelferdig produkt var avgjørende for at vi valgte dem som samarbeidspartner. HYDS har både kompetanse og praktisk erfaring med å sette opp hydrogenproduksjon, forteller Ulvin.

 

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer