Klatran Skydda crop

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Samtidig håper jeg naturligvis at Vegard - som jeg har et daglig samarbeid med - kommer raskt tilbake. Det er utfordrende å være i 20-åra og nytilsatt leder i akkurat denne perioden, men det er utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker, og jeg er kjempeheldig som har et kjempebra team i Skydda som virkelig brenner for sikkerhet på arbeidsplassen, sier Karoline Klatran, som de siste sju årene har hatt stillingen markedssjef i Skydda Norge.

Sammen med staben i Skydda, har hun nå satt i verk en rekke interne tiltak for å minimere risikoen for koronasmitte.

- Koronautbruddet er en helt ny utfordring for de fleste av oss - både yrkesmessig og privat. Som en ledende HMS-bedrift innenfor industri- og byggenæring, kjenner Skydda særlig på ansvaret for å holde arbeidsplassen trygg. Det er ikke påvist smitte hos noen av våre ansatte, men vi har likevel besluttet å gjennomføre en rekke strakstiltak i eget selskap etter "føre var"-prinspippet. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i Skydda Norge fortsetter å jobbe som normalt, men gjør det fra eget hjemmekontor til over påske eller når norske myndigheter eventuelt kommer med andre anbefalinger. Alle møter i samme periode vil bli avhold via Skype, og våre rådgivere og selgere vil kun i helt spesielle tilfeller dra på kundebesøk, forklarer Klatran.

Skulle det på noe tidspunkt bli påvist korona blant noen av Skyddas ansatte, vil selskapet iverksette karantenetiltak umiddelbart - og straks kommunisere dette. Forøvrig følges fortløpende de anbefalinger som til en hver tid kommer fra Folkehelseinstituttet.

- Vårt felles ansvar

Gjennom et stort kundenettverk, har Skydda daglig ansvar for sikkerheten til tusenvis av arbeidere rundt om i Norge. All erfaring viser at gode beredskapsplaner og ansvarlig sikkerhetskultur er avgjørende å ha på plass. Samtidig er det i stor grad opp til hver enkelt å utvise ansvarlighet for egen- og andres helse.

Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
KUKA Elin Michael crop

KUKA styrker organisasjonen sin med to nye ansatte

KUKA Nordic fortsetter å utvikle organisasjonen sin og ansetter to nye medarbeidere – Micael Amandusson som Channel Manager og Elin Hybert som Software Application Engineer.

Les mer
Schneider Ødegård crop

Ny salgsdirektør industriautomasjon i Schneider Electric

Ødegaard vil jobbe med ulike industrisegmenter, med spesielt fokus på havbruk.

Yngvar Ødegård er ansatt som ny salgsdirektør for industriautomasjon i Schneider Electric. Han kommer fra Guard Automation AS, hvor han jobbet i 25 år både som automasjonsingeniør, avdelingsleder og direktør for forretningsutvikling og salg.

Les mer