Tine vedlikehold crop

Vil vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet

MainTech hjelper Tine med prosjektet Konkurransekraft Vedlikehold

Tine er, som en av Norges viktige hjørnestensbedrifter med all sin historie, et selskap hver enkelt av oss har et forhold til. Med 30 meierier og lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Med over 10 000 melkebønder på eiersiden, er det mange arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til selskapet.

Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025.

Det er ingen tvil om at verden er i endring. De siste 10 årene har konkurransen i daglivareindustrien endret seg betydelig. Tine ønsker å beholde sin posisjon og utvikle seg videre for derigjennom bidra til at også kommende generasjoner vil nyte godt av norsk produsert mat og drikke.

Som et ledd i dette, har Tine satt i gang flere omfattende effektiviseringsprogram. Et av initiativene for å bygge opp under dette, er programmet "Konkurransekraft Vedlikehold". Målet er at organisasjonen selv skal settes i stand til å finne måter å forbedre og effektivisere vedlikeholdet på.

Med utgangspunkt i MainTech sin kompetanse og erfaring (Basert på World Class Maintenance og elementer fra Lean ) har vi nå i løpet av 1,5 år gjennomført evalueringer og fasilitert endringsprosesser for 7 av meieriene. I tillegg har vi vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet.

Vi vet at mulighetsrommet er stort når en starter med slike prosesser. En god metodikk i bunnen sammen med involvering av ansatte og ledelse er nøkkelen til å skape gode resultater.

Bjørn Nybrodahl og Gunhild Engan har sammen med Tine, til tross for Covid 19, klart å holde trykket oppe i programmet. Både de og oppdragsgiver kan konstatere at man så langt har levert over forventning. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med gjennomføringen.

"I TINE har vi satt oss strategi-mål for å bedre vår konkurransekraft. Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025. Til nå, etter 1,5 år med Konkurransekraft Vedlikehold har vi i prosjektet gevinstrealisering foran plan. Vi har også identifisert betydelige forbedringspotensialer som skal sikre prosjektets måloppnåelse" sier Knut Erik Bjørseth  Vice President Improvement and Project i Tine. 

 

Parker slange crop

Nye ultrahøytrykksslanger fra Parker forlenger levetiden ved høytrykksspyling

Resultatet er at farlige kontaminanter ikke blir luftbårne

Anlegg, skipsbygging og generell industri kan dra nytte av PFX30-50, som er klassifisert med et arbeidstrykk på opptil 301 MPa.Parker Hannifin lanserer PFX30-05, en DN8 ultrahøytrykksslange som gir forbedret levetid til bruk ved høytrykksspyling på industrinivå på tvers av sektorer, inkludert anlegg og skipsbygging.

Les mer
Otto Olsen Schaeffler crop

Otto Olsen AS er sertifisert forhandler av lagringer fra Schaeffler

Otto Olsen AS inngår samarbeid med Schaeffler Norge AS og starter salg og lagerhold av et bredt sortiment av lagringer fra Schaeffler, primært INA og FAG produkter. Selskapet har allerede mange års erfaring med lagringsløsninger tilpasset de fleste industrisegment. 

Les mer
Skydda arbeidstøy crop

Dette er arbeidstøyet du kan bruke på trening

To merkevarene har utviklet meget funksjonelle og komfortable plagg

- Med behagelig komfort og maksimal bevegelsesfrihet er dette klær som er en drøm å ha på seg, spesielt på varme dager, sier Karoline Klatran, markedssjef i Skydda Norge. I samarbeid med det kjente treningsmerket CLN Athletics har L.Brador lansert en kolleksjon med kvalitetsplagg som passer perfekt både for jobb og treningsøkter.

Les mer
Aqua crop

Renere, friskere og grønnere

På årets Aqua Nor som arrangeres denne uken er størst oppmerksomhet rettet mot produksjonsløsninger som gir friskere fisk og reduserer råvareforbruket. Miljøpåvirkningene skal reduseres og mange prosesser elektrifiseres. Stadig flere leverandører retter sin oppmerksomhet mot oppdrettsnæringen, som forventes å ha fortsatt god vekst.

Les mer