Per Arne Flatebø

Manuell håndtering må erstattes med AI

Mange bedrifter jobber fortsatt med manuell håndtering av revisjonsstans, men etter hvert som en virksomhet vokser, øker vedlikeholdsutfordringene. Derfor er det viktig å ha teknologien på plass før man får problemer som skyldes mangelfulle manuelle prosesser. 

Revisjonstans medfører stort sett store kostnader, dels fordi det ofte trekker ut på grunn mangelfull planlegging og kontroll, og dels fordi nedetiden i seg selv er kostbar i form av tapt produksjon. Men revisjonsstans kan være nødvendig for å garantere fremtiden til selskapet, selv om kostnaden kan få alvorlige konsekvenser for et selskap sin økonomi.

Av: Per Arne Flatebø,  Nordisk Konsulentsjef i IFS

Det eneste du kan være helt sikker på når du planlegger en vedlikeholdsstans er at planen ikke er vanntett, det er nær sagt umulig å unngå endringer før, under og etter. Man må derfor ha en plan for håndtering av prosessen, og her spiller innsamling og kvalifisering av data en nøkkelrolle.

Et vanlig problem er å få alle nødvendige parameter som må samhandle på plass, og selv en ørliten endring i den opprinnelige planen, kan være dyrt. Et annet er å vite hvilke data man skal forholde seg til. Man trenger tilgang til teknologi som tar inn og kvalifiserer alle data, slik at man operer med så optimaliserte data som mulig. Hvis dataene er av lav kvalitet, blir revisjonen komplisert og tidkrevende.

Bruk AI for optimalisering

Det viktigste for en vellykket revisjonsstans er å ha tilgang til de verktøyene som kreves for å kunne gjennomføre det som var planlagt i tide eller kunne utføre aktiviteter iforkant av driftsstansen. Her har AI blitt viktig, i alt fra planlegging og gjennomføring til oppfølging og analyse -  så ved hjelp av teknologi kan hindringer som oppstår grunnet menneskelige feil reduseres.

AI er spesielt effektivt for å sikre at alle parametere inkluderes i prosessen, og AI-løsningen du bruker må ha tilgang til alle dataene som trengs, inkludert de potensielle endringene som kan skje før og under stansen, slik at man tar beslutninger basert på riktige data. Manuell styring av endringer derimot, forlenger prosessen, som igjen gir økte kostnader.  
 

Revisjonsstans i sanntid

Revisjonsstans krever normalt lange forberedelser, men ved ved å bruke AI til å optimalisere, basert på ressurser og materialer som kan være tilgjengelige på kort varsel, kan du optimalisere revisjonsstoppet i mer eller mindre sanntid. Forberedelser og gjennomføring av aktiviteter i forkant kan gi bedre effektivitet samt redusere varighet. AI kan være et godt verktøy for å oppnå dette.

Det betyr at rett bruk av riktig teknologi kan spille en sentral rolle i å kontrollere for eksempel strømkostnader, som med sine svingende priser kan være svært høye, og ha stor innvirkning på bedriftens økonomi. Jo smartere teknologien i fabrikker, kraftverk og annen storskalaindustri blir, desto viktigere er det å nettop bruke tekniske løsninger for å lette og forkorte revisjonsstansene.  

Manuell håndtering må erstattes av smart teknologi

Bruk  riktig teknologi i kombinasjon med riktig bruk av denne, i form av en løsning som kvalifiserer dataene dine for å sikre at du jobber med all og riktig informasjon som trengs for stansen, og som deretter via automatisering og AI kan gi rask støtte når vedlikeholdsstansen har begynt.  Gjør dette i god tid - ellers vil vedlikeholdsstansene raskt begynne å spise bort fortjenesten din.

Ragasco - Effektivare lagerstyrning och mindre svinn crop

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, verdensledende produsent av kompositt gassbeholdere, har oppnådd stor suksess gjennom effektiv og automatisert produksjon med minimal nedetid. Prevas har bistått med implementering av lagerstyring i HxGN EAM. 

Dormer E55 - Power Tool Taps crop

Dormer Pramet tilbyr større utvalg av sporing, runde HSS-verktøy og vedlikeholdsløsninger

Dormer Pramet utvider produktporteføljen for sporing og avstikking og introduserer nye HSS-bor, gjengetapper og vedlikeholdsverktøy med høstens produktlansering.

TXO ledere crop

Infinigate i nytt samarbeid med TXOne - skal styrke OT-sikkerheten i industrien

Tradisjonelle IT-sikkerhetsløsninger er ikke tilstrekkelige

OT-Cybersikkerhetsselskapet TXOne kunngjør i dag at de har inngått en ny samarbeidsavtale med IT-sikkerhetsdistributøren Infinigate. Samarbeidet er en del av begge parters arbeid med å styrke OT-sikkerheten for bedrifter innen industri, produksjon og kritisk infrastruktur. 

Les mer
Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer