Arla_Foods_Bild 2

Utfordringene er kjent som riktig dimensjonering

Morgendagens maskin løsninger

Innovativ maskin design er integrert i suksessen til enhver maskinbygger. Smart maskindesign gir maskinbyggeren belønning i form av optimalisert areal til maskinen. Det reduserer plassbehov i fabrikken, gir betydelige besparelser av komponenter og i installasjon. Sikkerhet blir innebygget ved design.

Og innovative løsninger oppfylle enklere de funksjonelle behovene til de stadig skiftende applikasjonskrav.

En maskin vil ha flere forskjellige hastighets- og lastkrav. En god forståelse av komponentene som brukes i maskindesign er grunnleggende, kunnskap om nåværende maskinens sikkerhetsstandarder, samt forståelse av sluttbrukerens behov av maskinfunksjonen er viktig. Designere må oppfylle alle disse kravene når de velger løsninger og komponenter. Disse utfordringene er kjent som riktig dimensjonering. Ved pneumatiske applikasjoner kan riktig dimensjonering ha betydelige fordeler, spesielt når det gjelder ventilmanifoldene.

Last ned White Paperet og lær mer om innovativ design

Arla_Foods_Bild 2

Morgendagens maskin løsninger

Utfordringene er kjent som riktig dimensjonering

Innovativ maskin design er integrert i suksessen til enhver maskinbygger. Smart maskindesign gir maskinbyggeren belønning i form av optimalisert areal til maskinen. Det reduserer plassbehov i fabrikken, gir betydelige besparelser av komponenter og i installasjon. Sikkerhet blir innebygget ved design.

Les mer
MDV 01 19 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 01 2019 er publisert

Listen over de økonomiske gevinstene det er å ha kompetente medarbeidere i produksjonen er velkjent for mange. Men av og til ser det ikke ut til at toppledelsen i foretakene får presentert denne kunnskapen på en måte som de forstår. Her har vi en jobb å gjøre. Men ansvaret er ikke stort hos ledelsen til å sette seg inn i problematikken, som det er for oss å presentere denne kunnskapen.

Les mer
Bedre beslutninger crop

Hvordan omdanne data til informasjon som støtter gode beslutninger

Det genereres store mengde data i dagens industribedrifter. Sanntidsdata, driftsdata, forretningsdata. Alt skal benyttes for å forutsi hvorledes produksjonen skal optimaliseres.

Les mer
Mitsubishi Predictive Maintenence White Paper crop

Innovative prediktive vedlikehold for emballeringsmaskiner

Utnytter moderne kommunikasjonsløsninger og sikkerhetsteknologi

Utnyttelsen av IT-teknologi i automatiseringssystemer har medført en rekke innovasjoner som gjør det mulig for OEMer for å redusere sine totale kostnader for å distribuere og yte tjenester til sine leveranser.

Les mer