Når pumpe- og tetningssystemet ditt betyr noe

  • mandag 20.september kl. 12:00
  • Sluttidspunkt: 20.sep. kl. 15:00
  • Sted: Online
  • Arrangør: NFV

  • Pris: 2050 kr
  • Medlemspris: 2050 kr
  • Info / påmelding

Informasjon

Innkjøp av en pumpe i systemet står for kun 4-6% av den totale levetidskostnaden. Hvordan unngå de store kostnadsdriverne i ditt system og enkelt identifisere mulige årsaker? En forutsetning for at pumper og tetninger skal oppnå akseptabel levetid med minimalt vedlikehold, er at man velger riktige pumpe type, materialer, og tetningssystemer.

Kurset er utviklet på bakgrunn av kursholders mer enn 30 års erfaring i arbeidet med pumpe- og tetningssystemer, samt tilbakemeldinger fra brukere.

Kurset vil belyse og gi innføring i de forskjellige pumpetyper gode og dårlige egenskaper. Hvordan vil pumperelaterte problemer føre til for tidlig havari i de mekaniske tetningene? Basert på erfaring ser vi at de mekaniske tetningene har et problem fra oppstart/idriftsettelse. I dette kurset belyser vi mulige årsaker.
Nødvendig forhåndskunnskap er å foretrekke for å få mest ut av deltagelse på dette kurset.

Del |